Prosta droga do świętości

W życiu chrześcijanina chodzi o rozpoznanie i wypełnienie woli Bożej. Wówczas zbliżasz się do Nieba. Jego wolę odkrywasz w Dekalogu, w Piśmie Świętym, ale także w Twoich obowiązkach. O tym jest dzisiejsze Słowo.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen

Wycisz się i uświadom sobie, że przebywasz w obecności Boga.

Proś Ducha Świętego, aby Cię prowadził przez ten czas modlitwy.

SŁOWO (Łk 3,10–18) 
Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: „Cóż mamy czynić?”. On im odpowiadał: „Kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni”. Przychodzili także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i pytali Go: „Nauczycielu, co mamy czynić?”. On im odpowiadał: „Nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam wyznaczono”. Pytali go też i żołnierze: „A my, co mamy czynić?”. On im odpowiadał: „Nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie”. Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest on Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: „Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbierze do spichrza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym”. Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę.

PUNCTA

1. Co mamy czynić?

To właściwe pytanie na drodze „Jestem Czwarty”. W zasadzie nie ma ważniejszej sprawy: dowiedzieć się, jaka jest wola Boga względem mnie i ją wykonać. Nie ma pewniejszego sposobu na szczęście i spełnienie w tym życiu oraz życie wieczne w Niebie. Zapytaj siebie: czy szukasz woli Bożej? Jeśli masz pewność, że coś jest dobre i zgodne z wolą Bożą – czy wprowadzasz to w życie?

2. Bądź w porządku i rób swoje jak najlepiej

Tak można podsumować odpowiedzi, których Jan Chrzciciel udziela proszącym o wskazówki. Mają wykonywać swoje obowiązki jak najlepiej, bez nadużyć i kombinowania, bez krzywdzenia innych. W ten sposób św. Jan pokazuje, że wola Boża zawarta jest także w Twoich obowiązkach. Jesteś chrześcijaninem, uczniem, studentem, dzieckiem swoich rodziców, mężem/żoną, ojcem/matką, księdzem, osobą konsekrowaną. Masz określony zawód i pracę do wykonania. Z tego wszystkiego wynikają jakieś zobowiązania. Są one wolą Bożą względem Ciebie. Określ teraz, jaka jest wola Boża wobec Ciebie. Weź pod uwagę tylko Twoje obowiązki. Zastanów się, czy dobrze je wypełniasz. Co możesz poprawić w tym zakresie?

Porozmawiaj z Jezusem o swoich przemyśleniach, odkryciach. Zrób POSTANOWIENIE i proś Pana, aby Ci błogosławił w jego realizacji.

„Ojcze nasz”


ks. Michał Mazur CSMA