Przełożony michalitów wybrany!

Wolą uczestników XXII Kapituły Generalnej, która odbywa się w Miejscu Piastowym – kolebce michalitów, Przełożonym Generalnym Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła został ponownie ks. Dariusz Wilk CSMA. Będzie to już druga jego kadencja jako generała.

Biogram ks. Dariusza Wilka CSMA wybranego 2 maja 2022 r. Przełożonym Generalnym michalitów

Syn Tadeusza i Teresy (z d. Marecka). Urodził się 21 czerwca 1967 r. w Dukli (woj. podkarpackie). Został ochrzczony 2 lipca 1967 r. w kościele parafialnym pod wezwaniem Wszystkich Świętych we Wrocance. Po ukończeniu szkoły podstawowej we Wrocance, w latach 1982-1986 był uczniem Liceum Ogólnokształcącego przy Niższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła w Miejscu Piastowym. Nowicjat w Pawlikowicach rozpoczął 6 lipca 1986 roku i tam również złożył pierwszą profesję zakonną –16 lipca 1987 r. Wieczystą profesję zakonną złożył 29 września 1992 r. w Krakowie. Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych, 2 maja 1994 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa Jana Chrapka. Pracował, jako wychowawca w Liceum Ogólnokształcącym przy Niższym Seminarium Duchownym w Miejscu Piastowym (1994-1996). W latach 1996-1998 był wikariuszem w michalickich parafiach w Buschhoven i Bonn (Niemcy), następnie katechetą w Stalowej Woli (1998-1999) i wychowawcą w Domu Dziecka w Prałkowcach (1999-2001).W latach 2001-2016 pełnił funkcję dyrektora Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i Katolickiego Gimnazjum Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła im. ks. Bronisława Markiewicza w Krośnie. W tym czasie był także ekspertem na liście Ministerstwa Edukacji Narodowej, redaktorem prowadzącym w Archidiecezjalnym Radio „Fara” Archidiecezji Przemyskiej, a także inicjatorem i organizatorem krośnieńskiego Orszaku Trzech Króli. Podczas XXVIII uroczystej sesji Rady Miasta Krosna, dnia 4 czerwca 2016 r., otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Krosna „Za Zasługi dla Krosna”.


Dnia 25 kwietnia 2016 r., przez ojców XXI Kapituły Generalnej Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła, został wybrany na urząd Przełożonego Generalnego. 2 maja 2022 roku wolą uczestników XXII Kapituły Generalnej został wybrany na drugą kadencję.