Przesłanie bł. ks. Bronisława Markiewicza dla Polski