Radom ze św. Marią Magdaleną

W sobotę, 17 czerwca, w Radomiu w domu zakonnym sióstr michalitek odbył się dzień skupienia dla Wspólnoty Niewiast „Mi-Ka-El”. Na wspólnej modlitwie zgromadziły się niewiasty z Radomia, Szydłowca i Ustronia.

Grupy przyjechały ze swoimi moderatorkami: s. Joelą Głogowską CSSMA, s. Gracjaną Derlatką CSSMA i s. Judytą Kopiec CSSMA. Dzień skupienia poprowadził ks. Mateusz Szerszeń CSMA, zastępca redaktora czasopisma „Któż jak Bóg”. Podczas konferencji duchowej wysłuchano słów o duchowości kobiet na przykładzie życia św. Marii Magdaleny.

Autor konferencji zaprosił do kontemplacyjnego wejścia w tajemnicę spotkania Marii Magdaleny ze Zmartwychwstałym. Konferencję duchową można odsłuchać na portalu YouTube: Któż jak Bóg.

Następnie odprawiona została Msza święta ze wspomnienia Niepokalanego Serca Maryi. Kaznodzieja przypomniał o wyjątkowej roli Maryi, a także przedstawił znaczenie różnych wymiarów krzyża Chrystusowego.

Podsumowaniem spotkania była wspólna adoracja Najświętszego Sakramentu z litanią do Serca Maryi i modlitwą w ciszy. Spotkanie formacyjne dla niewiast zakończyło się w pogodnej atmosferze z niegasnącym oczekiwaniem na kolejny dzień skupienia we wrześniu w Turnie.

Ks. Mateusz Szerszeń CSMA