Rekolekcje Anielskie w Poznaniu (fotorelacja)

„Z Aniołami ku głębszemu poznaniu Chrystusa” – pod takim tematem odbyły się Rekolekcje Anielskie w Poznaniu. Wzięło w nich udział ponad 60 uczestników z terenu wielkopolski, ale także z Lublina, Koszalina i innych w rejonie kraju.

Uczestnicy zostali nakarmieni dużą dawką Słowa (5 konferencji i 3 kazania). uczestniczyli w codziennej Mszy świętej i adoracji Najświętszego Sakramentu. Z soboty na niedzielę odbyło się nocne czuwanie, podczas którego rekolektanci na zmianę trwali przed Eucharystycznym Panem wypraszając łaski dla siebie nawzajem, dla Ojczyzny i Kościoła.

Podczas niedzielnej Eucharystii jedna z kandydatek zastępu w Koszalinie złożyła swoje rycerskie przyrzeczenie.

Ponadto w plenerze odprawione nabożeństwo Drogi Krzyżowej, korzystając z rozważań ks. Mateusza Szerszenia CSMA.

Ważną częścią ćwiczeń duchowych była modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała i uwolnienie z nałogów oraz wylanie darów Ducha Świętego.

Rekolekcjonista ks. Piotr Prusakiewicz CSMA odpowiadał także na liczne pytania uczestników rekolekcji.