Rekolekcje czystego serca

CENTRUM DUCHOWOŚCI MICHALICKIEJ ZAPRASZA NA „REKOLEKCJE CZYSTEGO SERCA

Dzisiejszy świat stawia przed każdym nie lada wyzwanie. Narażeni jesteśmy na pokusę, zło i grzech. Wielu ludzi przeżywa także trudności duchowe i związane z uzależnieniami (alkohol, hazard, pornografia, media społecznościowe). W ramach rekolekcji przejdziemy ewangeliczną drogę oczyszczenia duchowego.
Słowo Boże pocieszy nas i doda nam odwagi do mężnego przezwyciężania
własnych słabości.

W czasie rekolekcji wejdziemy w tajemnicę uzdrowienia i oczyszczenia trędowatego z Ewangelii. Wsłuchamy się w słowa Jezusa wypowiedziane do jawnogrzesznicy. Wreszcie razem z Bartymeuszem wejdziemy do Jerozolimy, aby uwierzyć, że Jezus jest Synem Bożym. Oprócz konferencji przewidziana jest
Eucharystia z homilią i prowadzona adoracja Najświętszego Sakramentu.

Wysłuchamy także wykładu o spowiedzi i kierownictwie duchowym. Rekolekcje mają charakter otwarty i nie obowiązuje na nich milczenie. Będzie to okazja do wzajemnego zapoznania się i podzielenia swoim życiem.

Ze względu na bogaty program nie są przewidziane indywidualne rozmowy z rekolekcjonistą. Zachęcamy do korzystania z sakramentu spowiedzi w sanktuarium.

Prowadzący

Ks. Mateusz Szerszeń, michalita, zastępca redaktora naczelnego dwumiesięcznika „Któż jak Bóg” i „The Angels”, autor książek z zakresu duchowości i modlitwy, kierownik duchowy, rekolekcjonista

Program rekolekcji

Rekolekcje rozpoczynają się we wtorek o 17.00 konferencją wprowadzającą, kończą obiadem w czwartek o 13.30.

Wtorek 30.04.2024
17.00 Konferencja wprowadzająca (aula)
18.00 Kolacja
19.00 Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia
19.30 Msza Święta z homilią

Środa 01.05.2024
08.00 Śniadanie
09.00 Konferencja „Chcę, bądź oczyszczony”
11.30 Modlitwa w kaplicy św. Michała Archanioła w sanktuarium
12.00 Msza święta z homilią w sanktuarium
13.00 Obiad
15.00 Konferencja „Idź i nie grzesz więcej”
17.00 Konferencja o spowiedzi i kierownictwie duchowym (aula)
18.00 Kolacja
19.30 Adoracja z modlitwą o uwolnienie i oczyszczenie

Czwartek 02.05.2024
08.00 Śniadanie
09.00 Konferencja „Cud Bartymeusza”
10.30 Msza święta z homilią
11.30 Spotkanie z rekolekcjonistą, w tym spotkanie autorskie i możliwość zakupienia książek oraz modlitewników
13.00 Obiad

Zakończenie