Rekolekcje w Zaniemyślu

 W dniach od 26 – 28 czerwca 2020r w Zaniemyślu k/ Poznania w Ośrodku Charytatywno – Wypoczynkowym  odbyły się rekolekcje anielskie, w których wzięło udział ponad 30 osób – Animatorów , Rycerzy i Czcicieli św. Michała Archanioła z  Poznania, Swarzędza, Rawicza, Gorzowa, Wrocławia, Koszalina, Szczecina, Olsztyna i Warszawy.

Plan rekolekcji przewidywał:  Msze św., modlitwy poranne, konferencje, koronkę do Bożego Miłosierdzia, Drogę Krzyżową, modlitwy rycerskie, oraz adorację Najświętszego Sakramentu.

Podczas Mszy Świętych homilię głosił ks. Marcin Kałwik CSMA, a konferencje prowadził  Generalny Animator Rycerstwa św. Michała Archanioła ks. Piotra Prusakiewicz CSMA .

Temat rekolekcji to: „W głąb tajemnicy –  bezcielesność aniołów i cielesność człowieka”.  

Rozważając homilię wg (Mt 10,37–42) „ Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien”, ks. Marcin wytłumaczył nam w jaki sposób uzasadniać to zdanie, które dla wielu jest niezrozumiałe, dla niektórych gorszące, a  nawet bulwersujące. Słowa Jezusa dane same z siebie mogły wydawać się problematyczne. Jak można kochać Pana Jezusa bardziej niż swoje dziecko, męża, mamę czy siostrę. Chrystus mówi o więzach rodzinnych, bo wie, że są tak mocne. Kochać Jezusa bardziej niż najbliższych, to znaczy wyżej postawić ich wieczne dobro nad inne sprawy. Jeżeli żyję na podobieństwo Chrystusa i bezinteresownie miłuje swoich bliźnich to, za każdy dobry czyn  Pan Bóg pragnie dać mi nagrodę chodźmy najmniejszą. Ja jednak nie poszukuję wynagrodzenia, ponieważ kocham obdarowanych i maja miłość znajduje nagrodę w mej dobroczynności. Przykładem w tej Ewangelii jest bogata kobieta przyjmująca Elizeusza, ponieważ nie pragnęła nagrody od proroka. Ks. Marcin przytacza słowa św. Augustyna , który często powtarzał : „ Jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, to na swoim jest wszystko inne”. Wtedy człowiek wyraźnie słyszy, że On mówi do serca.

Koronką do Bożego Miłosierdzia modliliśmy się, aby nikt nie dołączył do upadłych aniołów w piekle, za Ojczyznę o mądrość, miłosierdzie dla całego świata. Abyśmy byli wierni temu, co przekazali nam nasi przodkowie, za zatwardziałych grzeszników, dusze w czyśćcu cierpiące, za pracowników Służby Zdrowia, która w trudnych warunkach walczy z koronawirusem.  Po odmówieniu koronki, w  kaplicy ośrodka przeszliśmy 14 stacji Drogi Krzyżowej modląc się rozważaniami na  czas pandemii wg kazania ks. Edwarda Stańka.

Natomiast w konferencji  ks. Piotr przybliżył nam „ Bezcielesność Aniołów i cielesność człowieka”. Przywołując słowa Psalmu 119 –„ dziękuję ci Panie za to, żeś mnie tak cudownie tworzył” mówi, że powinniśmy się sobie podobać . Bóg stworzył nas na obraz i podobieństwo Boga i oczu nie może od nas oderwać, tak na nas patrzy. Uwidocznione jest to na przykładzie syna marnotrawnego jak ojciec na niego patrzył, a on imię rodziny zniesławił, śmierdział świniami, ale ojciec przybiegł mu naprzeciw, całując go. Tak patrzy na nas Bóg.

Następnie rozważaliśmy bezcielesność aniołów. Aniołowie są osobami poza kosmicznymi jakby z innego świata , innej rzeczywistości. Możemy o kimś słyszeć, ale jak spotkamy tę osobę, to jest zupełnie coś innego. Tak samo jest z aniołami. Św. Michał nas spotkał najpierw, niż my Jego. On jest osobą chociaż nie ma ciała, ale wiemy, że te spotkania duchowe są dla nas niezwykłe. Spotkanie na płaszczyźnie ducha jest najważniejsze w relacji z aniołami. Czyste duchy, czyli aniołowie nie mają w ogóle ani rąk, nóg, postaci, kształtu ani materii, a nasz umysł i myśli nie są w stanie poznać wszystkiego, dlatego nie mówimy tu o istocie, lecz o ich oddziaływaniu na nas.  Kiedy aniołowie się objawiają, to mogą przybierać taką czy inną postać i stąd mamy wizerunki aniołów. Aniołowie oddziałując na nas mogą przybierać  konkretną postać, bo mają wpływ na materię , albo poprzez poruszenie żywego organizmu istniejącego, albo poprzez uformowanie organizmu z elementów materii. Ks. Piotr objaśniał nam rozmieszczenie aniołów w hierarchii. Są zatem trzy hierarchie, z których każda poznaje Boga w sposób prosty i bezpośredni. Odrębność aniołów sprawia, że aniołowie są specjalistami od pewnej rzeczy. Nie ma takiego dobrego anioła do walki duchowej jak św. Michał. On jest do tego namaszczony przez Pana Boga. I tak jak w Księdze Daniela, nikt nie mógł przyjść z pomocą z wyjątkiem św. Michała w walce z królem Persów. Ludzkie słowa są zbyt ubogie, aby opisać wielkość św. Michała Archanioła.

Kolejnego dnia, przed Najświętszym Sakramentem, ze św. Michałem Archaniołem i wszystkimi  Chórami Aniołów, trwaliśmy w uwielbieniu Pana Boga w  błagalnych modlitwach za wszystkich ludzi na całym świecie.  Przede wszystkim o ustanie pandemii COVID – 19, oraz w różnych intencjach indywidualnych. Adorację ubogacał śpiew pieśni  prowadzony przez ks. Piotra.

W pożegnalnym  dniu rekolekcji  odprawione zostało nabożeństwem do św. Michała Archanioła z aktem zawierzenia i końcowym błogosławieństwem. Po wspólnym   obiedzie uczestnicy powrócili do swoich domów.

Podczas każdych rekolekcji Bóg otacza nas Wielką Miłością a Duch św.  napełnia nas zdolnością przyjmowania Słowa Bożego, które głosili  kapłani i tylko od nas zależy, czy przekażemy je dalej w swojej wspólnocie i rodzinie. 

Wydawać by się mogło, że rekolekcje w Poznaniu nie dojdą do skutku. Po bardzo burzliwych miesiącach  walki ze złymi mocami – trzykrotna zmiana miejsca pobytu , różnych zbiegów okoliczności, wybuchu pandemii COVID – 19 i psychozy  strachu, nie ułatwiały mi wykonanie zadania.  Codzienny Różaniec ,  Msza św., przyjmowanie Komunii św., okazały się moją pomocą. Ciągle powtarzałam Jezu, ufam Tobie!. W  Tobie pokładam nadzieję. Oczywiste jest, że św. Michał Archanioł w niewidzialny sposób otaczał mnie niezwykłą Miłością , ochraniał  swoimi skrzydłami , walczył ze złem, bo czułam Jego obecność. Warto codziennie odmawiać modlitwę poświęcenia się św. Michałowi Archaniołowi. A Pan Jezus jest moją największą Miłością, bo Miłość jest wszystkim i Jemu się poświęciłam. Zaś krzyż jest znakiem przylgnięcia do Absolutu miłości – Chrystusa.  

Z  rycerskim pozdrowieniem „ Któż jak Bóg”

Bogumiła Szlachetka OVd