Renowacja misji w Złejwsi Wielkiej (diecezja toruńska)

W dniach 30 listopada – 3 grudnia ks. Piotr Prusakiewicz CSMA wygłosi nauki misyjne w parafii. pw. św. Stanisława Kostki w Złejwsi Wielkiej (diecezja toruńska). Nauk można wysłuchać na Mszach św. w Pędzewie (16:00) i Złejwsi Wielkiej (18:00) Zakończenie renowacji misji w sobotę i niedzielę 2 i 3 grudnia podczas Mszy św. (18:00, 8:00, 10:00, 12:00).