Rola św. Michała Archanioła w walce ze złymi duchami według bł.Bronisława

Błogosławiony Bronisław wskazuje na podstawowe środki do walki duchowej tzn. modlitwę i post. Tak pisze – „aby pokonać tych nieprzyjaciół i zachować się w łasce Bożej. ażeby nie dać się szatanowi, nie ma innej broni nad modlitwę. To modlitwa sprasza Bożą pomoc. Tylko ci, którzy się modlą i proszą o moc Bożą – otrzymują ją. Podkreśla rolę modlitwy kapłanów i zakonników pisząc za św. Magdaleną de Pazzi , że to ich modlitwa wyzwala chrześcijan z mocy czarta. 

Jaką modlitwę sam praktykuje i zaleca  w walce duchowej ?

Jest to najpierw modlitwa do Jezusa Ukrzyżowanego. Ks., Markiewicz pisze: Jezus na krzyżu kocha nas i pragnie połączyć się z Tobą i walczyć przeciw wspólnemu nieprzyjacielowi. Zwraca także uwagę na szczególną pomoc Matki Najświętszej, która starła głowę szatana. W chwili kuszenia, zwłaszcza w pokusach przeciw cnocie czystości zaleca modlić się przez  częste wymawianie słów  Jezus, Maryja. Podkreśla , że złe duchy uciekają przed modlitwą i na wezwanie imion Jezusa i Maryi

Niezwykle ważną role błogosławiony przypisuje uciekaniu się do wstawiennictwa. wyjątkowego ducha anielskiego jakim jest św. Michał Archanioł

Złe duchy to istoty bardzo inteligentne i przebiegłe. Człowiek sam nie ma szans w walce z nimi. Nie należy pokładać ufności w samym sobie, bo wtedy upadek jest bliski Dlatego ks. Br. Markiewicz na każdym kroku podkreśla rolę modlitwy i przylgnięcia przez wiarę oraz miłość do Pana Jezusa – zwycięzcy złego. Zwraca uwagę ,że Bóg dał nam aniołów ku pomocy.

Zanim człowiek doświadczy ataków złego ducha , a także podczas kuszenia, zakulisowo , niewidzialnie, jakby na zapleczu, rozgrywa się walka między naszym kusicielem i naszym obrońcą. Bł. Bronisław akcentuje , że zły duchy posługują się podstępem, przebiegłością i zasadzkami. Jako ludzie potrzebujemy wsparcia, dodatkowej obrony  by w te zasadzki nie wpaść. Św. Michał Archanioł niejako za kulisami broni nas przed atakami złego, neutralizuje je, osłabia, a nawet uniemożliwia . To on ujawnia podstęp i przebiegłość złego, demistyfikuje jego plany i działanie, a zarazem  umacnia człowieka w godzinie walki.

Błogosławiony Bronisław zachęca: ….”Stójmy przy św. Michała Archaniele dzierżącym zwycięską ręką chorągiew Krzyża Chrystusowego, i pamiętajmy, że  pod tą chorągwią, idąc naprzód i walcząc pokonamy szczęśliwie wszystkie zasadzki i napaści złego ducha . W powyższej zachęcie użyte jest słowa zasadzka .Ks. Br.Markiewicz nawiązuje tu  do modlitwy papieża Leona XIII gdzie są zawarte słowa prośby do św. Michala Arch. „przeciw niegodziwościom i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną

Kilka razy nasz Założyciel  podkreśla ważności tej modlitwy, uważając, ze jest to wyraźny znak Opatrzności Bożej która ..”podała chrześcijańskiemu światu lekarstwo przeciw złu’ , środek zaradczy. Zauważa, że to z  rozkazu Papieża w tej oto chwili niebezpieczeństwa i groźby, głos wiernych sług Bożych wznosi się co dzień od stopni ołtarza do księcia Zastępów niebieskich, do „Stróża wybranego ludu”.

Warto dodać , że ks. B. Markiewicz  kierował wiele modlitw do Św. Michała Archanioła. Były to codzienne modlitwy oraz nowenny kierowane jedna po drugiej. Były to modlitwy gorliwe i połączone z wielkim zaufaniem.  O skutkach tych błagań dowiadujemy się z jego listów . Przypisywał on św. Michałowie wiele różnych łask. W jednym listów opisuje sytuację, w której wyznaje ,ze św. Archanioł pozwolił mu wykryć fałszywe usposobienie jednego z wychowanków, kandydata na przyszłego michalitę. Kandydat okazał się złodziejem, chciał tylko wyjechać zagranicę pod pretekstem służenia Bogu.

            W innej sytuacji ks. Markiewicz wspomina o pomocy św. Michała Archanioła w sprawie czysto materialnej . Tal czytamy:

Opatrzył nas Pan Bóg pieniędzmi za przyczyną św. Michała Archanioła. Spłacimy wszystkie długi  w tych dniach i jeszcze może nabędziemy drukarnię”.

Nakazuje go wzywać Księcia Niebieskiego i innych aniołów w godzinie konania. Zostawia w swych Zapiskach takie westchnienie :

„Św. Michale Archaniele broń mnie od złych duchów, które czyhają na moją dusze.”

Podkreśla, nadto, że brak ascezy oraz bezczynność (czyli brak powściągliwości i pracy – w terminologii x Markiewicza)   sprawia ze człowiek nie tylko nie czci św. Michała Archanioła ale i zaczyna „czcić” przeciwnego mu anioła – szatana.

Błogosławiony powszechnie  głosi , że św. Michał Archanioł po Najświętszej Maryi Pannie w niebie pierwsze zajmuje miejsce,  jest pierwsza potęgą na niebie i ziemi. i również na losy świata po Niej najwięcej wpływa. Nasze ostateczne zwycięstwo w ich ręku spoczywa.

Za niektórymi z pisarzy wczesnochrześcijańskich nazywa tego Archanioła przedziwnym z tego powodu, iż rozporządza on potęgą prawicy Boga wszechmogącego.

Stwierdza, że św. Michała Arch. przeznacza każdej duszy osobnego anioła stróża, on czuwa nad każdą i broni jej w walce z potęgami piekielnymi, szczególnie w chwili ostatniej walki, w chwili zgonu.

         Niech przykład błogosławionego Bronisława zachęci nas do pielęgnowania żywego nabożeństwa do Św. Michała Archanioła – obrońcy Kościoła i każdej duszy.

Św. Michale Archaniele broń nas w walce , a przeciw niegodziwościom i zasadzkom złego ducha bądź nam nieustanną obroną. Amen

ks. Piotr Prusakiewicz CSMA