Różaniec bez rozproszeń (2)

Był czas, gdy modlitwa różańcowa szła mi bardzo opornie. Rozproszenia towarzyszyły mi na każdym kroku. Ponawiałem wysiłki, by medytować nad tajemnicami, lecz po odmówieniu zaledwie pierwszej dziesiątki, moje myśli schodziły na manowce, by powrócić do modlitwy dopiero na zakończenie.

 

Zupełnie nie zastanawiałem się nad tajemnicami. Co mogłem zrobić, by odmawiać różaniec choć odrobinę lepiej? Przecież to nasze narzędzie, środek dochodzenia do świętości. Mój sposób na rozproszenia? Każdą dziesiątkę podzieliłem na dziesięć myśli, które zapisałem w punktach. Jedna myśl odpowiada jednemu „Zdrowaś Maryjo”. Mam nadzieję, że ten sposób pomoże również Tobie, Czytelniku, bardziej skupić się podczas modlitwy różańcowej.

 

TAJEMNICE ŚWIATŁA

 

CHRZEST PANA JEZUSA W JORDANIE

 

 1. Ludzie przyjmują chrzest z rąk Jana Chrzciciela w wodach rzeki Jordan. Wyznają swoje grzechy.
 2. “Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie” (Mt 3, 11).
 3. „Ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów” (Mt 3, 11).
 4. „On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem” (Mt 3, 11).
 5. „Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego” (Mt 3, 13).
 6. Jan próbuje odwieść Jezusa od tego pomysłu: „To ja potrzebuję chrztu od Ciebie” (Mt 3, 14).
 7. „Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe” (Mt 3, 15).
 8. Jezus zostaje ochrzczony przez Jana.
 9. Otworzyło się niebo i Duch Święty jak gołębica spoczął na Jezusie.
 10. „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie” (Mt 3, 17).

 

CUD W KANIE GALILEJSKIEJ

 

 1. Wesele w Kanie w Galilei.
 2. „Była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów” (J 2, 1-2).
 3. Zabrakło wina na weselu.
 4. “Matka Jezusa mówi do Niego: Nie mają już wina” (J 2, 3).
 5. Jezus odpowiada: „Czyż to Moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?” (J 2, 4).
 6. Maryja mówi do sług: “Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2, 5).
 7. „Rzekł do nich Jezus: Napełnijcie stągwie wodą” (J 2, 7).
 8. „Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu” (J 2, 8).
 9. Starosta powiedział do pana młodego: „Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory” (J 2, 10).
 10. „Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoja chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie” (J 2, 11).

 

GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WEZWANIE DO NAWRÓCENIA

 

 1. Jezus udaje się do Galilei, gdzie głosi Dobrą Nowinę od Boga.
 2. „Bliskie jest królestwo niebieskie” (Mt 4, 17).
 3. Królestwo Boże to takie społeczeństwo, w którym wola Boża spełnia się tak, jak w niebie („jako w niebie, tak i na ziemi”).
 4. Żałujcie za grzechy.
 5. Wierzcie w Ewangelię – Dobrą Nowinę.
 6. „Posłał Mnie, abym więźniom głosił wolność”.
 7. … „niewidomym przejrzenie”.
 8. … “uciśnionych odsyłał wolnymi”.
 9. … “abym obwoływał rok łaski od Pana” (Łk 4, 18-19).
 10. „Pójdź za Mną” (Mk 2, 14).

 

PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR

 

 1. „Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana, i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką” (Mk 9, 2).
 2. Byli sami.
 3. “Jego twarz zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło” (Mt 17, 2).
 4. „A oto im ukazali się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim” (Mt 17, 3).
 5. „Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty” (Mt 17, 4).
 6. „Obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!”” (Mt 17, 5).
 7. “Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz I bardzo się zlękli” (Mt 17, 6).
 8. „Jezus dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się!” (Mt 17, 7).
 9. “Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa” (Mt 17, 8).
 10. Jezus ostrzegł ich, by nikomu nie mówili o tym, co widzieli, aż do czasu zmartwychwstania Syna Człowieczego.

 

USTANOWIENIE EUCHARYSTII

 

 1. „Idźcie i przygotujcie nam Paschę, byśmy mogli ją spożyć” (Łk 22, 8).
 2. „Gdzie chcesz, abyśmy ją przygotowali?” (Łk 22, 9).
 3. Powiedzcie do człowieka niosącego dzban wody” “Gdzie jest izba, w której mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami?” (Łk 22, 11).
 4. “On wskaże wam salę dużą, usłaną; tam przygotujecie” (Łk 22, 12).
 5. Jezus umywa stopy swoim apostołom.
 6. „A gdy nadeszła pora, zajął miejsce u stołu i Apostołowie z Nim” (Łk 22, 14).
 7. „Gorąco pragnąłem spożyć Paschę z wami, zanim będę cierpiał” (Łk 22, 15).
 8. „A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dal uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje” (Mt 26, 26).
 9. „Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów” (Mt 26, 27-28).
 10. „Odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy, w królestwie Ojca mojego” (Mt 26, 29).

 

 

Ks. Francis Maple OFM Cap

 

Artykuł ukazał się w marcowo-kwietniowym numerze „Któż jak Bóg” 2-2019. Zapraszamy do lektury!