Różaniec bez rozproszeń. Tajemnice bolesne

Był czas, gdy modlitwa różańcowa szła mi bardzo opornie. Rozproszenia towarzyszyły mi na każdym kroku. Ponawiałem wysiłki, by medytować nad tajemnicami, lecz po odmówieniu zaledwie pierwszej dziesiątki, moje myśli schodziły na manowce, by powrócić do modlitwy dopiero na zakończenie.

Zupełnie nie zastanawiałem się nad tajemnicami. Co mogłem zrobić, by odmawiać różaniec choć odrobinę lepiej? Przecież to nasze narzędzie, środek dochodzenia do świętości. Mój sposób na rozproszenia? Każdą dziesiątkę podzieliłem na dziesięć myśli, które zapisałem w punktach. Jedna myśl odpowiada jednemu „Zdrowaś Maryjo”. Mam nadzieję, że ten sposób pomoże również Tobie, Czytelniku, bardziej skupić się podczas modlitwy różańcowej.

TAJEMNICE BOLESNE

MODLITWA PANA JEZUSA W OGRÓJCU

 1. Po Ostatniej Wieczerzy Jezus i Jego Apostołowie udają się do ogrodu Getsemani.
 2. „Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie” (Mt 26, 41)
 3. „Ojcze mój, niech Mnie ominie ten kielich!” (Mt 26, 39)
 4. Jezus przewiduje swoje cierpienia
 5. „Szymonie, śpisz?” (Mk 14, 37)
 6. Jezus przewiduje grzechy kobiet i mężczyzn przeciw Bogu Ojcu.
 7. Jezus ponownie zastaje Apostołów śpiących
 8. Jezus przewiduje grzechy kobiet i mężczyzn przeciw sobie
 9. Judasz zdradza Jezusa pocałunkiem i pozdrowieniem: „Rabbi”
 10. Jezus zostaje pojmany i wyprowadzony z Getsemani

BICZOWANIE PANA JEZUSA

 1. Jezus przed Kajfaszem i Sanhedrynem
 2. Żołnierze źle traktują Jezusa
 3. Jezus spędza noc w zimnej piwnicy
 4. Jezus przed Piłatem
 5. Piłat odsyła Jezusa do Heroda. Jezus nie wypowiada do niego ani jednego słowa.
 6. Jezus znów przed Piłatem
 7. „Którego chcecie, żebym wam uwolnił, Barabasza czy Jezusa, zwanego Mesjaszem?” (Mt 27, 17)
 8. Piłat gardzi Jezusem i wydaje Go na ubiczowanie
 9. Zdzierają z Jezusa odzienie
 10. Brutalne biczowanie.

CIERNIEM UKORONOWANIE PANA JEZUSA

 1. Jezus siedzi na stołku jak na tronie.
 2. Żołnierze wkładają Mu na ramiona płaszcz, by wyszydzić Go jako Króla
 3. Korona z cierni zostaje włożona na głowę Jezusa.
 4. Żołnierze kpią z Jezusa
 5. Jezus znów przed Piłatem, który wykrzykuje „Oto człowiek”.
 6. Tłum krzyczy: „Ukrzyżuj, ukrzyżuj!”
 7. Piłat usiłuje uwolnić Jezusa.
 8. Kapłani krzyczą: „Jeżeli Go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem Cezara” (J19, 12)
 9. Piłat ma dosyć. Mówi: „Weźcie Go i sami ukrzyżujcie!” (J 19, 6)
 10. Pilat u żony szuka pocieszenia

MĘKA PANA JEZUSA

 1. Jezus przyjmuje krzyż.
 2. Rozpoczyna się bolesna droga na Kalwarię.
 3. Krzyż jest bardzo ciężki.
 4. Jezus upada.
 5. Szymon pomaga nieść krzyż Jezusowi.
 6. Jezus spotyka swoją Matkę, udręczoną Jego cierpieniem
 7. Jezus pociesza płaczące niewiasty
 8. Weronika ociera twarz Jezusowi
 9. Jezus upada po raz drugi
 10. Jezus dociera na wzgórze Golgoty

ŚMIERĆ PANA JEZUSA

 1. Jezus z szat obnażony.
 2. Jezus przybity do krzyża.
 3. Jezus ponownie wyśmiany: „Innych wybawiał, niechże teraz zejdzie z krzyża” (Mt 27, 42)
 4. „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią” (Łk 23, 34)
 5. Dobry łotr żałuje za grzechy: „Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa” (Łk 23, 42)
 6. „Niewiasto, oto syn Twój”. „Oto Matka twoja” (J 19, 26)
 7. Jezus woła głośno: „Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?” (Mt 27, 46)
 8. „Pragnę” (J 19, 28)
 9. „Wykonało się” (j 19, 30)
 10. „Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego” (j 19, 46)

ks. Francis Maple OFM Cap

(tekst ukazał się w Któż jak Bóg 3 / 2019)

Różaniec ze św. Michałem Archaniołem i kamieniem z Groty Objawień na Gargano można zakupić TUTAJ