Różaniec bez rozproszeń (4)

Był czas, gdy modlitwa różańcowa szła mi bardzo opornie. Rozproszenia towarzyszyły mi na każdym kroku. Ponawiałem wysiłki, by medytować nad tajemnicami, lecz po odmówieniu zaledwie pierwszej dziesiątki moje myśli schodziły na manowce, by powrócić do modlitwy dopiero na zakończenie.

 

Zupełnie nie zastanawiałem się nad tajemnicami. Co mogłem zrobić, by odmawiać różaniec choć odrobinę lepiej?

Przecież różaniec to nasze narzędzie, środek dochodzenia do świętości. Mój sposób na rozproszenia? Każdą dziesiątkę podzieliłem na dziesięć myśli, które zapisałem w punktach. Jedna myśl odpowiada jednemu „Zdrowaś Maryjo”. Mam nadzieję, że ten sposób pomoże również Tobie, Czytelniku, bardziej skupić się podczas modlitwy różańcowej.

 

TAJEMNICE CHWALEBNE

 

MODLITWA PANA JEZUSA W OGRÓJCU

 

 1. Strażnicy przy grobowcu.
 2. O świcie kobiety udają się do grobu.
 3. Odkrywają, że ciężki kamień został odsunięty.
 4. Anioł ogłasza: „Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał” (Mt 28, 6).
 5. Piotr i Jan biegną, by zobaczyć pusty grób.
 6. Jezus objawia się Marii Magdalenie w ogrodzie.
 7. Jezus objawia się Apostołom w Wieczerniku.
 8. Tydzień później Jezus ponownie objawia się Apostołom. Tym razem Tomasz jest z nimi.
 9. Jezus objawia się dwóm uczniom na drodze do Emaus.
 10. Piotr trzykrotnie wyznaje miłość Jezusowi.

 

WNIEBOWSTĄPIENIE

 

 1. Jezus i Jego wyznawcy udają się na Górę Wniebowstąpienia.
 2. Niektórzy Go uwielbiają, niektórzy wątpią.
 3. Jezus mówi: „Dana jest Mi wszelka władza w niebie i na ziemi” (Mt 28, 18).
 4. „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28, 19).
 5. „Głoście Ewangelię” (Mk 16, 15).
 6. „…udzielając im chrztu w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28, 19).
 7. „Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem” (Mt 28, 20).
 8. „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 20).
 9. Jezus wstępuje do nieba.
 10. Jezus zasiada po prawicy Ojca.

 

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

 

 1. Uczniowie Jezusa wracają do Jerozolimy, oczekując zesłania Ducha Świętego.
 2. Wspólnie się modlą.
 3. Maciej wybrany w miejsce Judasza.
 4. Nadchodzi dzień zesłania Ducha Świętego.
 5. Wielki wiatr daje odczuć moc Bożą.
 6. Języki ognia spoczywają na każdym obecnym.
 7. Wszyscy zostają napełnieni Duchem Świętym.
 8. Apostołowie mówią w swoim rodzimym języku, lecz są rozumiani przez obcokrajowców.
 9. Wszyscy, którzy ich słuchali, byli zdumieni. Niektórzy sądzili, że Apostołowie się upili.
 10. Tego dnia 3 000 osób uwierzyło w Jezusa Chrystusa.

 

WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

 

 1. Maryja modli się wraz z pierwszym Kościołem.
 2. Ostatnie lata życia Maryja spędza z Janem, umiłowanym uczniem.
 3. Maryja tęskni do Jezusa.
 4. Życie Maryi wypełnia się do końca.
 5. Maryja zostaje wzięta do nieba duszą i ciałem.
 6. Maryja jest witana w niebie.
 7. Wniebowzięcie Maryi duszą i ciałem potwierdza dogmat wiary w 1950 r.
 8. Zadośćuczyniajmy za morderstwa, aborcje i wszelkie nadużycia cielesne.
 9. Tęsknijmy, by być w niebie z Jezusem i Maryją.
 10. Módlmy się o łaskę wytrwałości aż do końca.

 

UKORONOWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY NA KRÓLOWA NIEBA I ZIEMI

(pomyśl o Maryi spotykającej w niebie ludzi, którzy weszli tam przed Nią)

 

 1. Jezus wita Swoją Matkę w niebie.
 2. Jezus przedstawia Ją pierwszym rodzicom, Adamowi i Ewie.
 3. Jezus przedstawia Ją Abrahamowi, naszemu ojcu w wierze.
 4. Jezus przedstawia Ją Mojżeszowi.
 5. Jezus przedstawia Ją ich wspólnemu przodkowi, królowi Dawidowi.
 6. Jezus przyprowadza Ją do Jana Chrzciciela oraz jego rodziców, Elżbiety i Zachariasza.
 7. Maryja obejmuje swoich rodziców, Annę i Joachima.
 8. Maryja obejmuje swego małżonka, Józefa.
 9. Jezus przedstawia Ją Bogu Ojcu i Duchowi Świętemu.
 10. Jezus koronuje Maryję na Królową nieba i ziemi.

 

Ks. Francis Maple OFM Cap

 

Artykuł ukazał się w lipcowo-sierpniowym numerze „Któż jak Bóg” 4-2019. Zapraszamy do lektury!