Rozpal wiarę! Rekolekcje online „Seminarium Życia w Duchu Świętym” z michalitami

SEMINARIUM ŻYCIA W DUCHU ŚWIĘTYM  to dziewięciotygodniowe rekolekcje, skierowane do wszystkich, którzy pragną żyć pełnią życia z Bogiem.

Podczas rekolekcji chcemy odnowić, pozbierać i uporządkować wszystko to, co zostało złożone w naszych sercach przez moc Sakramentów, a co w biegu życia zatraciliśmy. Ten czas to zaproszenie, ale i wielka szansa na powrót do  źródeł życia w Bogu i odnowienie relacji z Nim.

Dla kogo są przeznaczone rekolekcje?

Rekolekcje są propozycją dla ciebie jeśli:

 • w swoim sercu przeżywasz tęsknotę za Bogiem
 • pragniesz poznać go bardziej i głębiej
 • pogubiłeś się w życiu lub straciłeś jego sens
 • przeżywasz kryzys wiary
 • pragniesz zbliży się do Boga i poczuć Jego miłość

Jaki jest cel rekolekcji?

Celem naszego Seminarium jest osobiste spotkanie i doświadczenie Boga oraz przeżycie sercem tego, co intelektualnie przyjmujemy do wiadomości – że Bóg z miłości do nas Syna swego dał, aby każdy kto w Niego wierzy nie umarł, ale miał życie wieczne.

Jezus pragnie nas uzdrawiać, chce nam dać cały „pakiet” darów i charyzmatów Ducha Świętego, byśmy mogli być Jego świadkami w świecie.

Dla wielu z nas ten czas może być  czasem radości, entuzjazmu, zachwytu miłością Bożą i zanurzenia w niej. Inni mogą jeszcze mocniej zakorzenić się w Bogu, pokochać Jego Słowo, adorację i Eucharystię.  

Naturalną konsekwencją  tych doświadczeń będzie decyzja o oddaniu swojego życia Jezusowi Chrystusowi, jako Panu oraz podjęcie nowego życia w Duchu Świętym.

Przyjęcie Jezusa jako Pana oznacza gotowość, do pełnienia Jego woli wyrażająca się w decyzji  „Panie chcę iść przez życie Twoimi drogami, pełniąc Twoją, a nie swoją wolę”.

Jaki będzie przebieg rekolekcji?

Rekolekcje trwają 9 tygodni. W każdą niedzielę o g. 18:00 na kanałach YouTube „Któż jak Bóg” oraz „Michalici” będzie zamieszczona katecheza ks. Krzysztofa Pelca CSMA, podejmująca temat danego tygodnia.  Każdy uczestnik Seminarium będzie zobowiązany do codziennej 15-minutowej modlitwy osobistej opartej na rozważaniu Słowa Bożego, które będzie codziennie podawane na FB i portalu „Któż jak Bóg” oraz michalici.pl. Zachęcamy w tym czasie, w miarę możliwości, do uczestnictwa we Mszy świętej i adoracji Najświętszego Sakramentu. Zalecamy również w trakcie Seminarium przystąpienie do Sakramentu Pojednania, pogłębionej spowiedzi świętej, albo nawet do spowiedzi z całego życia u wybranego kapłana.

Tak rozumiany czas Seminarium – czas łaski  – może pomóc w doświadczeniu obecności i miłości Pana Boga w naszym życiu. Dokonuje się to poprzez słuchanie konferencji, dzielenie się własnym życiem, świadectwo innych osób, uczestnictwo w życiu wspólnoty parafialnej, wspólnot Odnowy, grup modlitewnych, modlitwę osobistą.

Jeśli chciałbyś pogłębić swoją wiarę w Boga, odnowić relację z Jezusem Chrystusem, nie zwlekaj – przyjmij to zaproszenie. Powiedz Bogu: „Tak!” 

Pozwól, aby to Jezus prowadził Cię przez życie. Otwórz swe serce na Boga, a podniesie Cię z każdego upadku i pomoże uczynić to, co po ludzku jest niemożliwe.

Każdy uczestnik rekolekcji powinien codziennie znaleźć właściwą dla siebie porę oraz czas na osobiste krótkie spotkanie z Bogiem i słuchanie Jego Słowa.

Codzienna modlitwa osobista

Codzienna modlitwa osobista to bardzo ważny element rekolekcji – czas szczególnego działania Boga w naszym sercu, najważniejsza chwila w ciągu dnia. 

Skuteczność rekolekcji w znacznym stopniu zależy od wierności codziennej modlitwie.

Jak medytować Słowo Boże? – kilka praktycznych wskazówek:

 1. Przyjmij odpowiadającą ci pozycję ciała i odpręż się. Odsuń od siebie różne myśli, troski, które cię rozpraszają – oddaj je Panu. Spróbuj skupić twe myśli i serce na Jezusie.
 2. Uświadom sobie, że przebywasz w obecności Jezusa. Może ci w tym pomóc zamknięcie oczu i wyobrażenie Go sobie. Trwaj w pokoju i przez wiarę bądź pewny, że On jest z tobą, a ty jesteś z Nim.
 3. Proś Jezusa, aby prowadził cię w modlitwie i napełniał Duchem Świętym, byś mógł zrozumieć Jego słowo: „Duchu Święty, proszę Cię otwórz moje serce na wszystkie słowa, które Pan skieruje do mnie podczas tej modlitwy. Spraw, aby zapadły one głęboko w moim sercu i zmieniały moje życie”.
 4. Przeczytaj powoli Słowo z Pisma Świętego przeznaczone na dany dzień. Możesz przeczytać je kilka razy, jeśli potrzeba – głośno je wymawiając. Pozwól tym słowom przeniknąć twoje serce i umysł. Przyjmij je tak, jakby sam Bóg mówił ci je osobiście. Rozważaj te słowa w swoim sercu.
 5. Zastanów się, jaką prawdę wyrażają i jak ta prawda odnosi się do ciebie, do twojego życia, problemów, stosunku do Boga, ludzi samego siebie.
 6. Zauważ, jaką reakcję wzbudza w tobie to Słowo (przynosi nadzieję, radość, pokój, miłość, rodzi wdzięczność, budzi opór, bunt, zniechęcenie, obawę, lęk).
 7. Trwaj przed Jezusem, próbuj usłyszeć, co On tobie mówi, tobie osobiście. Jeśli tekst jest zaczerpnięty z Ewangelii, wyobraź sobie, że to ty znajdujesz się w tej scenie, np. z apostołami u stóp Jezusa, słuchając jego pouczeń. Pozostawaj przed Jezusem, przyjmując pokój i moc, która promieniuje z Jego obecności. Pozwól Jezusowi ogarnąć ciebie i otwórz Mu swoje serce.
 8. Spróbuj odpowiedzieć Bogu na Jego Słowo. Powiedz Jezusowi, co zrozumiałeś i podziękuj Mu za to. Podziel się z Nim tym, co czujesz, co przeżywasz. Twoja modlitwa może mieć formę dziękczynienia, uwielbienia, przeproszenia, prośby. Mów do Jezusa jak do przyjaciela, dziękując, zawierzając i oddając mu siebie całkowicie.
 9. Możesz pomodlić się za innych: za rodzinę, krewnych, przyjaciół, osoby w potrzebie, osoby, które cierpią, za Kościół, za twoją wspólnotę, za prowadzących rekolekcje i innych uczestników Seminarium.
 10. Możesz zakończyć modlitwą „Ojcze nasz”, „Zdrowaś Maryjo”, itp.
 11. Jeśli uznasz to za pożyteczne, możesz zanotować sobie w zeszycie refleksję i doświadczenia, które pojawiły się w czasie modlitwy osobistej. Możesz podkreślić sobie słowa i zdania, które były dla Ciebie najcenniejsze.

Niech Twoja wola stanie się treścią mojego życia, Miłosierny Panie. Niech Twoja łaska napełnia mnie i umacnia w wypełnianiu tego, do czego mnie zapraszasz. Niech Twoja Miłość stanie się moją miłością, a Twoje Życie moim życiem. Niech Twoje Słowo nazywa mój świat i stwarza mnie codziennie na nowo.

Maryjo, Matko Jezusa, Nauczycielko wypełniania woli Bożej, naucz mnie przyjmowania Boga w Jego Słowie, by Jego Duch mógł zamieszkać we mnie i wydawać owoce Bożej Miłości w moim sercu i w moim życiu każdego dnia.