Rycerski Zjazd za nami!

W dniach 27-29 sierpnia br. w Miejscu Piastowym odbył się doroczny zjazd sprawozdawczo-formacyjny Animatorów Rycerstwa św. Michała Archanioła. Wzięło w nim udział 46 osób z różnych zakątków Polski. Uczestnicy słuchali konferencji, składali sprawozdania oraz czuwali na modlitwie. Spotkaniu towarzyszył duch wiary, wspólnoty i wdzięczności za 25 lat istnienia Rycerstwa św. Michała Archanioła.