Serafini

Najwyższe chóry anielskie stojące najbliżej Boga to Serafini, Cherubini oraz Trony. Są to aniołowie kontemplacji. Ludzki umysł nie jest w stanie pojąć ich czystości i świętości, jak również ich udziału w adoracji Boga.

 

O serafinach dowiadujemy się dzięki św. Izajaszowi. Prorok opisuje te anioły z dosyć dużą dokładnością. W jego wizji pojawiają się one wokół tronu Bożego jako podwójny chór na wieki sławiący chwałę i majestat Pana Zastępów. Izajasz wspomina także, że futryny drzwi świątyni zatrzęsły się od pełnego mocy śpiewu Serafinów: „Święty, święty, święty, Pan Bóg Zastępów/ Cała ziemia pełna jest Jego chwały” (Iz 6,3).

Jak wyglądają Serafini? Izajasz daje jasną odpowiedź: „Ujrzałem Pana siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren Jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny stały ponad Nim; każdy z nich miał po sześć skrzydeł; dwoma zakrywał swą twarz, dwoma okrywał swoje nogi, a dwoma latał” (Iż 6,2). Świątynia, o której mówi prorok, to nic innego jak Świątynia Jerozolimska zbudowana przez króla Salomona około 960 r. p. n. e.

 

Oczyszczanie rozżarzonym węglem

 

Jedynie Bóg zna najdokładniej porządek i wartość chórów anielskich. Tym niemniej o Serafinach jako części rodziny anielskiej mówi też św. Paweł (Hbr 12,22) pisząc, że liczba ich jest „niezliczona”. Serafini, stojąc najbliżej Boskiego tronu, pomagają Izajaszowi oczyścić serce zanim rozpocznie on swoją misję. Chór ten kojarzony jest z ofiarą i oczyszczeniem, niekiedy również z ogniem, stąd też Serafinów nazywa się czasem „płonącym ogniem miłości”.

W języku hebrajskim słowo „Serafin” oznacza bowiem płomienne, rozżarzone spalanie, trujące dla człowieka; symbolizuje też czasem stworzenia koloru miedziowego. Jeden z Serafinów przylatuje nawet do Izajasza, by gorącym węglem dotknąć jego ust: „Oto dotknęło to twoich warg: twoja wina jest zmazana, zgładzony twój grzech” (Iz 6,7). Ponawiajmy więc często akty strzeliste i przez wstawiennictwo Serafinów, a wśród nich św. Michała Archanioła, prośmy Jezusa, Króla Miłości oraz Jego Matkę, aby święty ogień miłości nigdy nie zgasł w naszych duszach.

 

Towarzysz podróży

 

Świętość i miłość Serafinów jest tak wielka, że w Bogu i przez Boga przenika całe stworzenie. Ich miłość chroni wszechświat, wylewa się na pozostałe osiem chórów i na całą rzeczywistość. Każdy z Serafinów jest szczególnym odbiciem Boga – znajduje się bowiem na najczystszym i najgłębszym poziomie jego poznania i adoracji.

Wszyscy aniołowie czczą Matkę Najświętszą jako swoja Królową. Serafini są jednak tak wysoko w niebiańskiej hierarchii, że oprócz Maryi i św. Michała Archanioła żadne stworzenie nie ma do nich bezpośredniego przystępu. Maryja ma natomiast bezpośredni dostęp do Boga przez Jezusa, Swego Syna i nie jest jej niezbędne pośrednictwo anielskich bytów. Czciciele aniołów, w tym Serafinów, mogą być pewni, że aniołowie składają ich modlitwy w Niepokalanym Sercu Maryi. Ona z kolei wstawia się za nami u Boga, przez Jezusa Chrystusa.

Czasem zdarza się również, że Pan Bóg zlecając ludziom jakąś szczególną misję do wypełnienia wysyła im swoje anioły do pomocy. Tak było m.in. ze św. Faustyną Kowalską, apostołką Bożego Miłosierdzia. W podróży pociągiem towarzyszył jej Serafin, a wyglądając przez okno, Faustyna widziała aniołów na dachach strzeżonych przez nich kościołów.

Żadne zło nie może przebić się przez zbroję Serafinów. Aniołowie strzegą kochających Boga i pragnących pełnić Jego wolę. Pamiętajmy jednak, że czcić mamy Boga, nie aniołów samych w sobie. Prośmy ich o pomoc i opiekę, ponieważ oni radują się, gdy zapraszamy ich do towarzyszenia nam w życiu.

 

Noreen Bavister

tłum. Agata Pawłowska

 

Chóry Anielskie w skrócie:

SERAFINI – najwyższy chór anielski. Aniołowie towarzysze i stróże, którzy nieustannie kontemplują Boże Oblicze przy jego tronie.

CHERUBINI – „pełnia wiedzy”; protokolanci oraz obserwatorzy pierwotnej mocy stwórczej Boga i Jego chwały.

TRONY – znane są jako rydwany Boże, wcielający w życie Boże prawo sprawiedliwości. Są to anioły pokory, pokoju oraz posłuszeństwa; Pan nadał im prawo sądzenia.

PANOWANIA – są to aniołowie przywódcy; trzymają pieczę nad wszystkimi innymi chórami (oprócz Serafinów) oraz pilnują wypełniania przez nie woli Bożej.

MOCARSTWA – to wojownicy Boży, którzy utrzymują Boży porządek świata i walczą z mocami ciemności, usiłującymi zawładnąć światem i duszami, wprowadzając chaos i zamieszanie. Nazywani są także mocarzami.

POTĘGI – obrońcy wiary, niosący pokrzepienie w strapieniach i ciężkich czasach. Aniołowie ci czuwają również nad narodami i ich przywódcami.

KSIĘSTWA – aniołowie wszelkiego ruchu. Panują nad wszystkimi elementami natury m.in. porami roku, gwiazdami, księżycem i słońcem. Czasem nazywani są „lśniącymi aniołami”. Działają z Bożą mocą, aby czynić cuda na ziemi.

ARCHANIOŁOWIE – najczęściej wymieniany chor anielski w Biblii. Opiekują się całą ludzkością; są świętymi posłańcami Boga, niosącymi ludzkości ważne przesłania Boże. Są zwierzchnikami Bożej armii oraz aniołami stróżami przywódców światowych. Mogą należeć do innych chórów anielskich, jak np. św. Michał Archanioł, który jest Serafinem.

ANIOŁOWIE STRÓŻOWIE – aniołowie, których Bóg przeznaczył na stróżów każdej istoty ludzkiej w momencie jej poczęcia. Są to aniołowie stojący najbliżej ludzkich spraw i świata materialnego. Zanoszą nasze modlitwy przed Boży Tron oraz przynoszą odpowiedzi. Mają dostęp do wszystkich innych chórów w każdym czasie. Opiekuńczy i towarzyscy, śpieszący na pomoc każdemu, kto wzywa ich w potrzebie.

 

 

Artykuł ukazał się w majowo-czerwcowym numerze „Któż jak Bóg” 3-2012. Zapraszamy do lektury!