Sezon na modlitwę nigdy się nie kończy

Mimo zakończenia sezonu pielgrzymkowo-turystycznego sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym nie świeci pustkami. Przez cały dzień, począwszy od godziny 6:00 aż do 20:00, można w nim spotkać modlące się osoby. Zapewne także możliwość skorzystania w tym czasie z sakramentu pokuty, a także adoracji Najświętszego Sakramentu (w godz. 15:00-19:00) jest ważnym motywem obecności wielu nawiedzających to miejsce.

Oto kilka pocztówkowych migawek z życia sanktuarium: Pierwszy dzień różańcowego miesiąca października wypadł w 2022 roku w pierwszą sobotę miesiąca, dlatego w Miejscu Piastowym odbyło się kolejne nabożeństwo fatimskie. Deszcz i chłodna aura sprawiły, że cała liturgia sprawowana w sanktuarium, a nie jak zwykle przy ołtarzu fatimskim.

Po odmówieniu pierwszej części różańca i drodze krzyżowej, wieczornej mszy świętej przewodniczył ks. Krzysztof Poświata, nowy Wikariusz Generalny naszego zgromadzenia, który przez ostatnie cztery lata był przełożonym wspólnoty michalitów w Domu Macierzystym. Razem z nim koncelebrowało Eucharystię kilkunastu kapłanów. Przed końcowym błogosławieństwem, jako nowy przełożony wspólnoty Domu Macierzystego podziękowałem ks. Krzysztofowi za kilkuletnią troskę o sanktuarium, zarówno w wymiarze duchowym, jak i materialnym. Słowa wdzięczności skierowałem również do wszystkich, którzy w minionym roku pomagali w organizacji i przeżywaniu nabożeństw fatimskich.

Z radością pragniemy poinformować, że przy naszym sanktuarium 20 października 2022 r. otwarty został Ośrodek Troski o Małżeństwo i Rodzinę im. bł. ks. Bronisława Markiewicza. W swojej działalności pragnie on wyjść naprzeciw aktualnym potrzebom rodzin oraz wspomóc je w kryzysach, jakie przeżywają. Ośrodek oferuje możliwość skorzystania z katechez przedmałżeńskich, poradnictwa małżeńskiego i rodzinnego, psychoterapii indywidualnej lub dla par małżeńskich oraz pomocy duszpasterskiej i prawnej w sprawach regulowanych przez prawo kanoniczne.

W kolebce Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła w Miejscu Piastowym, w dniach od 24 do 26 października, odbyło się też spotkanie przełożonych, proboszczów i dyrektorów placówek michalickich z całej Polski. Przełożeni pod przewodnictwem ojca generała ks. Dariusza Wilka i Zarządu Generalnego zgromadzenia zastanawiali się nad realizacją zadań wyznaczonych przez ostatnią Kapitułę Generalną.

W październiku wielu czcicieli i rycerzy świętego Michała Archanioła nadesłało do naszego sanktuarium karteczki z imionami swoich bliskich zmarłych. Przez cały listopad polecaliśmy ich oraz wszystkich zmarłych dobrodziejów naszego sanktuarium i zgromadzenia w modlitwie różańcowej. Codziennie sprawowaliśmy też za nich mszę świętą.

Podobnie jak w kilku poprzednich latach, 11 listopada, w dniu Narodowego Święta Niepodległości, mieszkańcy gminy Miejsce Piastowe ponieśli 200-metrową biało-czerwoną flagę. Marsz „Połączeni flagą” wyruszył spod Urzędu Gminy i prowadzony przez orkiestrę dętą przeszedł do naszego sanktuarium. Po odśpiewaniu hymnu państwowego pod pomnikiem Anioła Stróża Polski przedstawiciele władz samorządowych, parlamentarzystów, służb mundurowych oraz jednostek organizacyjnych gminy, szkół i organizacji społecznych złożyli wiązanki kwiatów i znicze. Uroczystość zakończyła się mszą świętą.

Serdecznie zapraszamy do naszego sanktuarium. Z radością witamy każdego pielgrzyma. Przybywają oni coraz liczniej, zarówno w zorganizowanych grupach, jak również indywidualnie. W niektóre weekendowe dni ubiegłej jesieni gościliśmy więcej niż 10 grup. Niezwykłe to miejsce. Skłania do zatrzymania się i refleksji. Rozpala w ludzkich sercach nowy entuzjazm wiary i płomień nadziei. Wielu na pożegnanie powiedziało: „Chcemy tu jeszcze przyjechać”.

ks. Tadeusz Musz CSMA

Artykuł ukazał się w dwumiesięczniku „Któż jak Bóg” 1/2023