Słyszała szelest anielskich skrzydeł. Wizje aniołów

„Aniołowie w życiu św. s. Faustyny” to cykl prowadzony przez ks. Piotra Prusakiewicza CSMA, redaktora naczelnego dwumiesięcznika „Któż jak Bóg”, w którym michalita dzieli się wiedzą na temat roli aniołów i archaniołów w życiu tej mistyczki. Odcinek 3