„Spraw, abym obdarzał moich bliźnich dobrem i dawał świadectwo Twojej miłości do nas”. Modlitwa o życie miłością

Modlitwa o życie miłością pochodzi z modlitewnika autorstwa ks. Mateusza Szerszenia CSMAZachęcamy do pomodlenia się tą krótką modlitwą.

Modlitwa o życie miłością

Pozwól mi, Boże, żyć według prawa miłości,

które nam zostawiłeś.

Kocham najpierw Ciebie,

miłością niepodzielną i wierną.

W imię tej miłości zwracam się do moich bliźnich,

abym obdarzał ich dobrem

i dawał świadectwo Twojej miłości do nas.

Spraw, abym w życiu wypełniał przykazanie miłości Jezusowej

i umiał, jak Jezus, do końca miłować.

ks. Mateusz Szerszeń CSMA