Św. Michał z Gargano i Czarna Madonna

Konferencja z nocnego czuwania przy obrazie Matki Bożej Jasnogórskiej i figurze św. Michała Archanioła z Gargano wygłoszona przez ks. Piotra Prusakiewicza CSMA – Częstochowa 3.07.2021

POMÓŻ W SZERZENIU CZCI ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
I ZDOBYWANIU DUSZ DLA CHRYSTUSA PRZEZ NASZE MEDIA