Tajemniczy Świat Aniołów

„Kościół uczy, że jest czymś pożytecznym zaprosić aniołów do swego życia i okazać posłuszeństwo temu co sugerują. Życie staje się wówczas łatwiejsze, a droga, którą się idzie, mniej niebezpieczna”. To słowa zaczerpnięte z niedawno wydanej przez Wydawnictwo Michalineum książki o. Zdzisława Kijasa OFM na temat aniołów.

W modlitwie wyznania wiary wypowiadamy słowa: „Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych”.

Czy jest możliwym przekonać się osobiście, doświadczyć niemal namacalnie opieki niebiańskich duchów? Na te i inne pytania dotyczące aniołów próbowaliśmy znaleźć odpowiedź przeżywając w Rycerce Górnej czas anielskiego skupienia. Tajemniczy świat aniołów to przewodni temat naszego rekolekcyjnego zamyślenia

Czymś bardzo ryzykownym i wręcz nieodpowiedzialnym byłoby zaprosić do swego życia kogoś, kogo się nie zna. Istnieje w człowieku naturalny mechanizm, swoista bariera i lek przed osobami, wydarzeniami i doświadczeniami których nie znamy. Dlatego też podjęliśmy wielkie wyzwanie, aby na miarę naszych ludzkich możliwości odkryć na nowo, poznać i zaprzyjaźnić się z Tymi, których Bóg stworzył jako opiekunów naszej drogi ku Niemu.

Istnienie Anielskich duchów nie ulega wątpliwości, choć jest dla nas, ludzi wierzących, tajemnicą. Oparciem i wyznacznikiem w naszych dociekaniach jest Boże Słowo i nauka Kościoła w tym względzie. Pomoc stanowi ponadto osobiste doświadczenie interwencji z nieba w życiu świętych, którzy są dla nas wzorem postępowania.

Ponad stu czcicieli świętego Michała Archanioła zgromadzonych na wspólnotowej modlitwie robi niezwykłe wrażenie. Pośród nich wielu tych, którzy przyjęli Szkaplerz Księcia Aniołów i sporo tych, którzy dzięki rekolekcyjnemu spotkaniu podjęło decyzję, aby swoje życie oddać pod dobrą niebiańską opiekę.

Wspólnotowym rozważaniom towarzyszył szczególny znak – obraz przedstawiający świętego Michała Archanioła w postawię klęczącej, unoszącego się nad ziemią. To obraz Patrona Kościoła umieszczony w ołtarzu Michalickiego Domu Rekolekcyjnego.

Mówi się i nie bez przyczyny, że nam, ludziom, potrzeba mocno stąpać po ziemi. Osoby „bujające w obłokach” nazywa się nierzadko oderwanymi od rzeczywistości. Nie stanowi to pochwały, wręcz przeciwnie – postrzegane jest niezbyt pozytywnie.

Posiadając chrześcijańską świadomość, że nasze życie jest pielgrzymowaniem i przygotowaniem się na spotkanie z Bogiem w wieczności, musimy już tu na ziemi uczyć się „odrywać się od ziemi”, jednocześnie trwale po niej stąpając. Czy jest to możliwe? Jak to zrobić? Z pomocą przychodzą nam aniołowie, a pośród nich w sposób szczególny Archanioł Michał. To On uczy nas jak to uczynić.

Postawić Boga w centrum swego życia. Odnosić naszą codzienność do Niego, okrywać Go i zapraszać w to co myślimy, robimy. To w teorii wydaje się takie proste, ale jak pokazuje życie w praktyce jest to niesamowicie trudne. Potrzebujemy bardzo konkretnej pomocy.

Prawdziwa zażyła przyjaźń ze świętym Michałem Archaniołem jest nieocenionym wsparciem w naszym codziennym spotkaniu z Bogiem, a tym samym stanowi już tu na ziemi doskonałe przygotowanie na to, co czeka nas w wieczności. Wiedzą doskonale o tym ci, którzy dostąpili łaski odczucia anielskiej pomocy. Doświadczenie ich życia pociąga. Podczas rekolekcji wielokrotnie te świadectwa stawały się dla nas pomocą.

Wielkim darem czasu skupienia w Rycerce była ponadto wspólnota, którą wspólnie tworzyliśmy. Bezcennym doświadczeniem jest poczucie jedności szczególnie wtedy, gdy przychodzi nam zmagać się z cierpieniem, kryzysami. A przecież w nasze życie wpisany jest trud. Nie jesteśmy w stanie od niego uciec.

Odkrycie, że moje osobiste sprawy te radosne ale i te bolesne mogę przeżywać w łączności z tymi, którzy stanowią wsparcie i pomoc w ich rozwiązaniu jest niesamowitym wielkim darem i łaską. Czymś jeszcze piękniejszym jest poczucie obecności w tych niełatwych doświadczeniach życia świata Anielskich Braci strzegących i świadczących bardzo konkretna pomoc. Czas anielskiego spotkania uświadomił nam na nowo i pozwolił wielu otworzyć się na nieziemską – anielską przyjaźń.

Wierzymy, że osobiste doświadczenie niebiańskiej pomocy poprzez nasze świadectwo dotrze do tych, którzy podobnie jak i my zmagają się z trudami życia, a może jeszcze bardziej niż my potrzebują pomocy.

Świat aniołów pozostanie dla nas nadal tajemnicą, ale wierzymy w to mocno, że dzięki łasce wspólnotowego spotkania w Rycerce będziemy mogli przyjąć ich pomoc w jeszcze pełniejszy sposób.

Otwieramy się na owoce tego pięknego duchowego czasu i już dziś zapraszamy Ciebie drogi czytelniku na kolejne spotkania, może tym razem osobiste podczas przyszłorocznych ANIELSKICH DNI SKUPIENIA. Szczegóły juz niedługo na łamach czasopisma „Któż jak Bóg”.

DO ZOBACZENIA TU NA ZIEMI I DAJ BOŻE KIEDYŚ WRAZ Z ANIOŁAMI W NIEBIE!!!

Robert Ryndak CSMA

Moderator Bractwa Szkaplerza

Świętego Michała Archanioła

szkaplerz@michalici.pl