To już nie są tylko nasze myśli, ale Bóg zaczyna przemawiać