Trzy niezwykłe modlitwy do św. Jana Pawła II

Wypraszajmy poprzez wstawiennictwo św. Jana Pawła II potrzebne łaski. Prezentujemy kilka wspaniałych modlitw, które można odmawiać indywidualnie. Modlitwy ukazały się w numerze 6/2019 dwumiesięcznika „Któż jak Bóg” w dziale „modlitewnik podręczny”. Archiwalny numer naszego czasopisma jest wciąż możliwy do nabycia w symbolicznej cenie.

Któż jak Bóg, 6/2019

Modlitwa o wyproszenie łask

(do prywatnego odmawiania)

Święty Janie Pawle II, za Twoim pośrednictwem proszę o łaski dla mnie (i moich bliźnich). Wierzę w moc mej modlitwy i w Twoją zbawienną pomoc. Wyproś mi u Boga Wszechmogącego łaski, o które się modlę … (wymienić prośby).

Uproś mi dar umocnienia mej wiary, nadziei i miłości. Pan Jezus obiecał, że o cokolwiek w Jego imię poprosimy, to otrzymamy. Dlatego i ja, Panie, pełen ufności, proszę Cię o potrzebne mi łaski, za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II. Wysłuchaj mnie, Panie. Amen.

Modlitwa do św. Jana Pawła II

Święty Janie Pawle II,

który odznaczyłeś się

wielką miłością Boga i ludzi,

ufny w moc Twojego wstawiennictwa

proszę Cię:

Bądź przed tronem bogatego w miłość

i miłosierdzie Ojca Niebieskiego

moim orędownikiem w sprawie,

którą Ci przedkładam.

Uproś mi także dar umocnienia

mej wiary, nadziei i miłości,

abym za Twoim przykładem

codziennie wzrastał w świętości

i nie schodził z dróg, jakie ukazał nam

nasz Pan, Zbawca i Nauczyciel,

Jezus Chrystus,

prawdziwy Bóg i Człowiek.

Amen.

Święty Janie Pawle II

– Wstawiaj się za nami.

Modlitwa o wstawiennictwo św. Jana Pawła II

Janie Pawle II, nasz święty orędowniku,

Wspomożycielu w trudnych sprawach,

Ty, który swoim życiem świadczyłeś

wielką miłość do Boga i ludzi,

prowadząc nas drogą Jezusa i Maryi

w umiłowaniu obojga, pragnąc pomagać innym.

Przez miłość i wielkie cierpienie ofiarowane za bliźnich

co dzień zbliżałeś się do świętości.

Pragnę prosić Cię o wstawiennictwo w mojej sprawie …

wierząc, że przez Twoją wiarę,

modlitwę i miłość pomożesz zanieść ją do Boga.

Z ufnością w miłosierdzie Boże i moc Twej papieskiej modlitwy

pragnę przez Jezusa i Maryję

za Twoim przykładem zbliżać się do Boga.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…