Tutaj czuje się wielką Miłość

               Zjazd sprawozdawczo – formacyjny Animatorów Rycerstwa św. Michała Archanioła w Miejscu Piastowym – wspomnienia uczestniczki.

W obradach uczestniczyło ok. 40 Animatorów z całej Polski. Każdego dnia braliśmy udział w porannej modlitwie, jutrzni z aniołami, Mszy św.,  konferencji, oraz  nocnej adoracji Najświętszego Sakramentu. Obrady zakończyły się dnia 29.08.2019r przed południem.

Natomiast w dniach 29.08 – 01.09. 2019r odbyły się rekolekcje anielskie, na które przyjechało ok. 70 osób z  różnych stron Polski. Codziennie podczas  Mszy św. homilię głosił i konferencje prowadził rekolekcjonista, ks. Piotr Prusakiewicz CSMA. Modlitwy poranne i Msze św. odbywały się w Kaplicy Domu Rekolekcyjnego. Był też czas na spotkanie w małych grupach, modlitwę różańcową, koronkę do Bożego Miłosierdzia, oraz Drogę Krzyżową w plenerze.

Temat tegorocznych rekolekcji to : „Aniołowie i Miłosierdzie Boże”.

Rozważając w homilii fragment Ewangelii wg św. Mateusza (25,1-13) – „ Przypowieść o pannach roztropnych i nierozsądnych”. Ks. Piotr mówił:

– Pan Jezus jest Królem i głosi Królestwo Boże. Życie człowieka wierzącego toczy się jakby w dwóch pokojach. Pierwszy pokój, to pokój życia doczesnego. Ten drugi to pokój życia wiecznego, w którym można doświadczyć radości, tam nie ma cierpienia ani umierania, ale to życie wieczne puka do naszych serc już teraz. W królestwie Bożym jest  sprawiedliwość, miłość i radość w Duchu św. W powyższej Ewangelii jest mowa o oliwie, którą rozsądne panny nie mogą podzielić się z innymi, bo osobistym doświadczeniem Królestwa Bożego nie można się podzielić, można tylko o tym opowiedzieć. Królestwo Niebieskie jest w nas i trzeba go doświadczyć samemu poprzez łaskę Bożą, przez spotkanie z Bogiem, który mnie kocha bezgranicznie. Bezgranicznej miłości można doświadczyć czytając np. Pismo św., przychodząc na adorację Najświętszego Sakramentu, przyjmując Komunię św. Rekolekcje, to czas wyciszenia naszej duszy i serca otwartego na działanie Boga. Dzięki wstawiennictwu Świętego Michała, Królestwo Boże przychodzi do ludzkich serc i rozlewa się Boże Miłosierdzie. Natomiast odchodzi królestwo ciemności.

Dowiedzieliśmy się, że ewangeliczne panny są symbolem ludzi, którzy przyjęli naukę Jezusa i oczekują na powtórne Jego przyjście.

– Wobec tego trzeba słuchać Słowa Bożego  i  mieć zapas oliwy, to znaczy dużo miłości, która zabezpiecza nas na czas trudny, na czas próby, a także na czas naszej słabości – objaśniał ks. Piotr.  – Trzeba być dobrze zaopatrzonym w miłość, która uzdalnia nas do  spalania się dla innych. Pozostaje nam czuwać, wziąć od Boga dużo miłości i strzec jej w sobie, aby wystarczyło do końca naszego życia.

  Podczas konferencji ks. Piotr przybliżył nam, czym jest Boże Miłosierdzie i co ma z nim wspólnego św. Michał. Usłyszeliśmy o Jego wszechobecności. Nie ma takiego miejsca, w którym nie byłoby Boga. Bóg jest tajemnicą, z jednej strony się ukrywa, a z drugiej objawia i tak będzie aż do końca naszej wędrówki przez wiarę, kiedy idziemy do domu Ojca.

Ks. rekolekcjonista mówił nam o przymiotach Boga:

– Pierwszy przymiot, to świętość, drugi przymiot, to wszechmoc. Wszechmoc Boga szczególnie mocno dostrzegamy np. podczas burzy, kiedy stoimy na szczycie góry, czy wtedy, kiedy jesteśmy uzdrowieni. Aniołowie mają udział we wszechmocy Boga. W Piśmie Świętym czytamy o sytuacji, kiedy anioł odsuwa kamień od grobu i uwalnia św. Piotra z więzienia.  Kolejną cechą jest sprawiedliwość. Bóg za dobro wynagradza, a za zło karze. Sprawiedliwość Boża objawia się także w czyśćcu. Św. Michał nie jest w stanie pojąć miłosierdzia Bożego. Miłość, która się udziela, jest miłosierdziem. Aniołowie są święci, niosą świętość Boga, niosą Jego moc. Aniołowie będą mieli udział w sprawiedliwości Bożej na końcu czasów, a nade wszystko są posłańcami Jego miłosierdzia.

W sobotę,  w Sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. ks. Bronisława Markiewicza, podczas porannej Mszy św. 13 kandydatów złożyło przyrzeczenia rycerskie. Tutaj doświadczyli nowego spotkania i nowej przyjaźni z Chrystusem oddając się w Jego miłosierne ręce. O godzinie 15:00 wszyscy spotkaliśmy się przy pomniku Anioła Stróża Polski, przy którym odmówiliśmy koronkę do Bożego Miłosierdzia. A potem przeszliśmy czternaście stacji Drogi Krzyżowej łącząc się z cierpieniami Pana Jezusa.

Wieczorna adoracja Najświętszego Sakramentu, przy akompaniamencie siostry Michalitki i pięknym śpiewie wiernych jeszcze bardziej umacniała decyzję bycia Rycerzem św. Michała Archanioła. Miejsce Piastowe, to wyjątkowe miejsce w naszej Ojczyźnie. Tutaj czuje się  Wszechmoc Boga i Jego wielką Miłość, która udzielała się wszystkim uczestnikom tych niezwykłych rekolekcji. Jedna z uczestniczek rekolekcji złożyła prośbę o przyjęcie do Zakonu Sióstr Michalitek, i jej prośba została przyjęta. Były takie osoby, które prosiły innych uczestników rekolekcji o indywidualne błogosławieństwo. Dla mnie osobiście było to niesamowite przeżycie.  Pełni Ducha św. i mocy odjechaliśmy do naszych domów.

 

Z rycerskim pozdrowieniem „Któż jak Bóg” i darem modlitwy.

Bogumiła Szlachetka.