Wielkie Zawierzenie Świętemu Michałowi Archaniołowi – dzień 3

W dniach 20 – 29 września o g. 20:00 na kanale YouTube/Któż jak Bóg odbywa się Wielkie Zawierzenie Świętemu Michałowi Archaniołowi. Modlitwę prowadzi ks. Mateusz Szerszeń, michalita, zastępca redaktora naczelnego dwumiesięcznika „Któż jak Bóg”

Dzień 3

Wspólne błagania do Świętego Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele, przemożny nasz Orędowniku u Boga.

Dziękujemy z głębi serca za otrzymane dobrodziejstwa,

a powodowani mocnym przekonaniem i żywą nadzieją prosimy o nowe.

Wszak jesteś naszym patronem i wspomożycielem.

Odwołujemy się dzisiaj do Twojej potęgi, dobroci i zadziwiającej gotowości do usług.

Zechciej wysłuchać naszych błagań i racz przyjść nam z pomocą,
gdy z wewnętrzną siłą wołamy i nie przestaniemy wytrwale wołać do Ciebie:

Archaniele Boży, – wstaw się u Boga za nami.
Cudzie stworzenia,
Książę najprzedniejszy,
Szermierzu praw Boga Stworzyciela,
Odnowicielu ładu Bożego,
Powierniku Pański,
Pierwszy wielbicielu Boga-Człowieka,
Chorąży krzyża świętego,
Rycerzu Bogarodzicy,
Rządco dworu niebieskiego,
Hetmanie hufców anielskich,
Mieczu karzący zbuntowane duchy,
Odwieczny przeciwniku szatana,
Miłośniku prawdy i pokory,
Przykładzie bogomyślności,
Wzorze modlitwy i ofiary,
Tęczo wśród burzy pokus,
Patronie umierających,
Przychylny mierniczy zasług,
Zwiastunie zbawienia,
Wspomożycielu dusz w czyśćcu,
Przewodniku dusz do nieba,
Aniele Stróżu Kościoła,
Opiekunie Namiestników Chrystusowych,

Obrońco stolicy chrześcijaństwa,
Podporo misjonarzy katolickich,
Duchu wszystkim usługujący,
Wybawco z niewoli,
Cudotwórco sławny.
Mocarzu niebios i obrońco dusz najlepszy,
oczekujemy błogosławionych skutków Twojego
wstawiennictwa najpierw dla siebie,
a następnie dla tych wszystkich, których
pragniesz obdarzyć łaskami. Niech wspólne
nasze błagania dla każdego z nas, dla naszych
rodzin i parafii, dla wszystkich społeczeństw,
narodów i całego Kościoła świętego
staną się źródłem błogosławieństwa Bożego
po wszystkie wieki wieków. Amen.

Zawierz swoje życie św. Michałowi Archaniołowi!

W odpowiedzi na szerzące się zło i liczne trudności w życiu duchowym powstało niezwykłe, dziewięciodniowe nabożeństwo zawierzenia św. Michałowi Archaniołowi. Po raz pierwszy możemy nawiązać szczególną relację z tym Wielkim Patronem, poprzez modlitwę, medytację i konkretne zadanie do wykonania na każdy dzień. Zawierzeni świadczą o Jego nadprzyrodzonej skuteczności, mocy i obronie przed złem. Poleć św. Michałowi siebie i innych.

Wydarzenie „Wielkie Zawierzenie Świętemu Michałowi Archaniołowi” opiera się się na modlitewniku stworzonym przez ks. Mateusza Szerszenia CSMA