Wpłacamy – pomagamy! 

Fundacja MCM Michael pomaga dzieciom ubogim, z rodzin gorzej sytuowanych. Właśnie wystartowała zbiórka, której celem jest dofinansowanie tegorocznych wyjazdów takich dzieci na obóz. Każdy, kto chciałby zostać fundatorem jakiejś niewielkiej nawet części wyjazdu dla dziecka, którego nie stać na obóz, ma okazję to zrobić wpłacając datek na ten cel na stronie zbiórki fundacji: 

https://zrzutka.pl/hy5k4d