Wprowadzenie do modlitwy na Wielką Sobotę

Na Wielką Sobotę – kiedy ciało Jezusa spoczywa w grobie – proponuję Ci modlitwę spojrzenia (możesz ją też nazwać kontemplacją krzyża Jezusa). Znajdź czas na to, aby przez kilka lub kilkanaście minut w ciszy wpatrywać się w krzyż uświadamiając sobie miłość Boga do Ciebie. Możesz też zastanowić się na ile jesteś otwarty na owoce męki i śmierci Jezusa, a na ile uchylasz się, aby nie spadła na Ciebie ani jedna kropla Jego Krwi.

Porozmawiaj o tym z Jezusem. Zakończ modlitwą:

Duszo Chrystusowa, uświęć mnie.
Ciało Chrystusowe, zbaw mnie,
Krwi Chrystusowa, napój mnie.
Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie.
Męko Chrystusowa, pokrzep mnie.
O dobry Jezu, wysłuchaj mnie.
W ranach swoich ukryj mnie.
Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie.
Od złego ducha broń mnie.
W godzinę śmierci wezwij mnie.
I każ mi przyjść do siebie,
Abym z świętymi Twymi chwalił Cię,
Na wieki wieków. Amen.

Wieczorem, po Liturgii Wigilii Paschalnej, zapoznaj się z wprowadzeniem do modlitwy na Niedzielę Zmartwychwstania.

ks. Michał Mazur CSMA