Z Górska do Watykanu

W ramach Międzynarodowego Programu Edukacyjnego dla Młodzieży: „Śladami św. Jana Pawła II Patrona Województwa Kujawsko-Pomorskiego”, w dniach od 4 do 12 sierpnia br. odbyła się pielgrzymka do Włoch uczniów klas gimnazjalnych: laureatów Wojewódzkiego Konkursu Interdyscyplinarnego o Wielkich Polakach: „Św. Jan Paweł II w województwie kujawsko-pomorskim – obecność i dziedzictwo”, a także ich opiekunów i organizatorów konkursu.

Do konkursu z cyklu o Wielkich Polakach przystąpiło w roku szkolnym 2016 – 2017 ponad 700 uczniów. Spośród 21 laureatów najwięcej punktów zdobyli gimnazjaliści: Kamila Weronika Kosela, Aleksandra Lewandowska i Michał Karłowski.

Inicjatorem i realizatorem tego programu edukacyjnego było Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku, którego dyrektorem jest ks. dr Paweł Nowogórski CSMA. Program mógł być realizowany dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu – współfundatora nagród dla laureatów Konkursu. Dziewięciodniowy program edukacyjny był realizowany w Polsce, Czechach, Austrii i we Włoszech.

W austriackim miasteczku Mariazell uczestnicy zwiedzili Bazylikę Narodzin Najświętszej Maryi Panny, w której Jan Paweł II gościł 13 września 1983 r., aby uczcić 300-lecie odsieczy wiedeńskiej. Miłym zaskoczeniem było zobaczyć tu symbole nawiązujące do historii Polski.

We Włoszech, w drodze do Asyżu, pielgrzymi zatrzymali się w Arezzo – zabytkowym mieście w Toskanii. Główną atrakcją tego miejsca są freski: „Legenda Prawdziwego Krzyża” – Pierodella Francesca z XV w. Miasto związane jest z postacią św. Franciszka z Asyżu, który przybył tu, aby zaprowadzić pokój między zwaśnionymi stronami. Jan Paweł II gościł w Arezzo 23 maja 1993 r.

W Asyżu, mieście św. Franciszka i św. Klary pielgrzymi, przechodząc wąskimi średniowiecznymi ulicami miasta, zwiedzili bazyliki: św. Franciszka, św. Klary i Matki Bożej Anielskiej. Wizyta w tym mieście była okazją do przypomnienia inicjatywy Jana Pawła II, który 27 października 1986 r. zaprosił do Asyżu przedstawicieli Kościołów chrześcijańskich oraz wielkich religii świata na międzyreligijne spotkanie modlitewne w intencji pokoju na świecie pod nazwą: „Światowy Dzień Modlitwy o Pokój”. Hasłem przewodnim spotkania było: „Być razem, aby się modlić”.

Zdążając śladami Jana Pawła II pielgrzymi zatrzymywali się także w małych uroczych średniowiecznych włoskich miejscowościach takich jak Nepi czy też Castel Sant Elia, gdzie nawiedzili oni Sanktuarium SS. Maria Ad Rupes, prowadzone przez polskich Księży Michalitów.

Uczestnicy pielgrzymki przez dwa dni zwiedzali zabytki Rzymu, w tym m.in. Bazylikę św. Piotra, Bazylikę Santa Maria Maggiore, Bazylikę św. Jana na Lateranie czy też Bazylikę Św. Pawła za Murami, zobaczyć mogli także Koloseum, Kapitol, Panteon czy też Fontannę di Trevi.

Najbardziej wzruszające spotkanie modlitewne miało miejsce podczas Mszy św. odprawionej przy grobie św. Jana Pawła II w kaplicy św. Sebastiana w Bazylice św. Piotra na Watykanie. Aby oddać atmosferę tego spotkania można by przytoczyć słowa Papieża-Polaka: „Szukałem was, a teraz wy przyszliście do mnie”. Te słowa wypowiedziane tuż przed śmiercią były skierowane do młodych, którzy zawsze byli obok niego i zawsze mogli na niego liczyć.

Natomiast w środę 9 sierpnia br. na Audiencję Generalną Ojca Świętego Franciszka do Auli Pawła VI, pielgrzymi wnieśli obraz bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, wykonany przez Bogusława Ziółkowskiego. Obraz ten został poświęcony przez Ojca Świętego.

W Loreto pielgrzymi zwiedzili Bazylikę Matki Bożej Loretańskiej i cmentarz żołnierzy polskich, którzy zginęli w kampanii włoskiej w 1944 r. Pobyt w Padwie, mieście św. Antoniego zakończył wędrówkę pielgrzymów kujawsko-pomorskiego regionu po Włoszech.

Na szczególną uwagę zasługuje interdyscyplinarny klimat edukacyjny tej swoistej szkoły w drodze. Uczestnicy programu mieli okazję weryfikować i nabywać wiedzę religijną, historyczno-literacką, geograficzną i przyrodniczą.

Ich wędrówka wiązała się z poznaniem oryginalnej prezentacji stylów architektonicznych różnych epok: od antyku i średniowiecza, po renesans, barok i klasycyzm. Mieli oni okazję podziwiać umiejętności zagospodarowania przestrzeni w specyficznych warunkach geograficznych miejsc, które zwiedzali.

3 września br. po Mszy św. w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Górsku, w Centrum Edukacji Młodzieży odbędzie się podsumowanie realizacji programu edukacyjnego „Śladami Jana Pawła II” z udziałem uczestników pielgrzymki.

Wszystko wskazuje na to, że zawiązała się nowa wspólnota osób skupionych wokół myśli i nauczania św. Jana Pawła II.

Tadeusz Kierel