Z jej rąk wypływały promienie. Łaski, o które nie prosisz