Z Tomaszem z Akwinu o Aniołach Stróżach

Zgodnie z obietnicą złożoną w najnowszym numerze dwumiesięcznika „Któż jak Bóg”, publikujemy na naszej stronie opracowanie ks. Jana Domaszewicza poświęcone Aniołom Stróżom w ujęciu św. Tomasza Akwinaty. Życzymy przyjemnej i owocnej duchowo lektury w kwarantannowe wieczory: