“Zaadoptuj duchowo” delegata na kapitułę księży Michalitów!

„ZAAODOPTUJ DUCHOWO”  DELEGATA NA KAPITUŁĘ KSIĘZY MICHALITÓW

W dniach 21 kwietnia – 8 maja 2022 r. w Miejscu Piastowym odbędzie się XXII Kapituła Generalna Zgromadzenia św. Michała Archanioła. Weźmie w niej udział 34 kapłanów i braci z różnych zakątków świata, gdzie pracują księża michalici. Uczestnicy Kapituły w klimacie wiary i modlitwy, w świetle Ducha świętego dokonają wspólnotowego rachunku sumienia oraz oceny minionych sześciu lat istnienia i działalności  Zgromadzenia. Ponadto wskażą oni kierunki dalszej posługi Panu Bogu. Kościołowi i ludziom w duchu michalickiego charyzmatu i na najbliższe sześciolecie oraz wybiorą Zarząd Generalny. Mottem Kapituły są słowa „ „Jeśli Bóg z nami , któż przeciwko nam ? ” Rz 8,31.

Czytelników naszego czasopisma gorąco prosimy o modlitwę do Ducha Świętego za wszystkich uczestników Kapituły.

Poniżej imienna, alfabetyczna lista uczestników XXII Kapituły . Zachęcamy do wybrania losowo jednego michality i imiennego „omadlania” go przez wołanie do św. Michała Archanioła o światło Ducha świętego.

Ks. Ryszard Andrzejewski

Ks. Piotr Bieniek

Ks. Anthony Casamento

Ks. Wacław Chudy

Ks. Marek Czaja

Ks. Eugeniusz Data

Ks. Jan Drabczak

Ks. Rafał Gądek

Ks. Piotr Hadro

Ks. Stanisław Kalisztan

Ks. Marcin Kałwik

Ks. Rafał Kamiński

Ks. Stanisław Kilar

Ks. Stanisław Kluk

Ks. Janusz Konopacki

Ks. Mirosław Kuczała

Ks. Leszek Kunc

Ks. Andrzej Kunkel

Ks. Krzysztof Poświata

Ks. Leszek Przybylski

Ks. Kazimierz Radzik

Ks. Grzegorz Ringel

Ks. Adam Sitarz

Ks. Jerzy Sosiński

Ks. Grzegorz Sprysak

Ks. Piotr Szytniewski

Ks. Bogusław Turek

Ks. Tomasz Wilisowski

Ks. Dariusz Wilk

Ks. Paweł Wojakiewicz

Ks. Jacek Zieliński

Brat Andrzej Zimny

Ks .Adam Żurad