Zagrożenia „chybił trafił”. Jak czytać Pismo Święte?