Zagrożenia duchowe (5) – Magia

W tym artykule chcemy przyjrzeć się zagrożeniu duchowemu, któremu na imię MAGIA. Powszechność zjawiska magii wśród wielu różnych kultur nie może budzić wątpliwości co do istnienia i możliwości wykorzystania złych mocy.

Dawniej zajmowanie się magią miało elitarny charakter. Dziś każdy, kto tylko zechce, ma łatwy dostęp do akcesoriów magicznych i podręczników okultystycznych, które reklamowane są w mediach bez jakichkolwiek zastrzeżeń czy ograniczeń. Znaleźć można tam różnego rodzaju oferty lub ogłoszenia np.: „KLĄTWA”. Oto jak brzmi jedna z propozycji: „Jeśli denerwuje cię twoja koleżanka lub kolega, masz kogoś dosyć, to wyślij sms pod numer… i wpisz imię osoby, której chcesz zaszkodzić oraz hasło: KLĄTWA”. W ten sposób otrzymać można treść przekleństwa na drugiego człowieka. A przekleństwa mogą być źródłem dramatów i wielu nieszczęść. Najsilniejszy wpływ mają one na osobę związaną więzami krwi. Czytamy w Piśmie Świętym: „Błogosławieństwo ojca umacnia domy dzieci, a przekleństwo matki wywraca fundamenty” (Syr 3,9). Dlatego rodzice powinni jak najczęściej błogosławić swoje dzieci.

Magia znana była większości starożytnych cywilizacji, w których funkcjonowała w formie zabobonu albo praktyk religijnych. Tam też pojawiał się czarownik, mag czy szaman, odwołujący się do tajemnych mocy. Osoba taka cieszyła się zwykle wielkim autorytetem nie tylko wśród zwykłych ludzi, ale i wodzów czy władców. Najczęściej sądzono, że szafarz tajemnych sił posiadał władzę nad magicznymi siłami, a nie na odwrót, że to siły zła zdobyły władzę nad nim samym. Podobnie jest i w dzisiejszych czasach: wróżący i posługujący się magicznymi akcesoriami uważają, że potrafią kontrolować nieznane siły. Tymczasem praktyka egzorcystów wskazuje jasno, że uprawianie magii i okultyzmu pod każdą postacią prowadzi do różnych form demonicznych zniewoleń.

Dawny egzorcysta archidiecezji rzymskiej, o. Gabriel Amorth, mówił, że magia jest odwoływaniem się do sił demonicznych, aby dla własnych korzyści wpływać na bieg wydarzeń i inne osoby. Zaznaczył on, że chociaż magia wyraża się w różnych formach, to zawsze ma ten sam skutek: oddalenie człowieka od Boga i doprowadzenie go do grzechu i śmierci duchowej. Ponadto konsekwencjami mogą być opresje czy inne formy dręczeń ludzi przez złego ducha.

Ks. Dariusz Kielar CSMA