Zakończenie XXVI Zjazdu Animatorów Rycerstwa św. Michała Archanioła

Dobiegł końca dwudziesty szósty Zjazd Animatorów Rycerstwa świętego Michała Archanioła. Miejscem spotkania było Sanktuarium świętego Michała Archanioła i błogosławionego ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym.

Uczestnicy trwali na modlitwie w klimacie wiary i wdzięczności Panu Bogu za łaski ostatniego roku. Animatorzy składali obszerne sprawozdania, dzieląc się radościami i smutkami z pracy zastępów.

Codziennie uczestniczono w Eucharystii, Adoracji Najświętszego Sakramentu oraz słuchano homilii, konferencji głoszonych przez Animatora Generalnego ks. Piotra Prusakiewicza CSMA. Wskazano także kierunki dalszej działalności w poszczególnych diecezjach. Zjazd zakończyło nabożeństwo rozesłania.