Zastęp Rycerstwa Św.Michała Archanioła w Bielsku-Białej w Aleksandrowicach

W Diecezji Bielsko – Żywieckiej jest obecnie 13 Zastępów Rycerstwa Św.Michała Archanioła. Jednym z nich jest nasz  w Bielsku-Białej.

 

W   Bielsku-Białej  w parafii Św. Maksymiliana Marii Kolbe  powstał Zastęp Rycerstwa Św.Michała Archanioła  w 2005 r., którego opiekunem przez pierwsze lata był ks. proboszcz Stanisław Wawrzyńczyk a od 2011 r. jest ks. Krzysztof Bojan. Animatorem Rycerstwa św. Michała Archanioła  jest Zofia Wajda.  Obecnie jest 23 Rycerzy i ok.10 Członków Wspomagających Rycerstwa. Jedna osoba przygotowuje się do złożenia ślubowania , zostanie przyjęta w czasie rekolekcji w kwietniu w Rycerce Górnej. Rycerze św. Michała Archanioła dla własnego ubogacenia duchowego spotykają się co miesiąc w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 18:00 na Mszy Św. a następnie po Mszy Św. na katechezie i spotkaniu modlitewnym w kaplicy Miłosierdzia Bożego wraz ze swoim opiekunem ks. Krzysztofem.

Rycerstwo św. Michała Archanioła jest grupą modlitewną, którego patronem jest św. Michał Archanioł – Wódz i Książę Wojska Niebieskiego, szczególny patron, obrońca Kościoła i pogromca złych duchów , walka duchowa ze złym duchem, szatanem, najbardziej zaciekłym nieprzyjacielem człowieka i Kościoła. Rycerze św. Michała Archanioła trwają w ciągłej przyjaźni z Bogiem, posilając się często Chrystusem Eucharystycznym, Jego mocą, wspomagani wstawiennictwem Matki Bożej oraz  „Zastępów  Anielskich „pod przewodnictwem Hetmana Wojska Niebiańskiego św. Michała Archanioła.

Rycerze pragną naśladować św. Michała Archanioła w pokorze, czystości serca, gorliwości o chwałę Bożą i o dobro dusz ludzkich. Wierzą, że Patron, święty Michał Archanioł, Obrońca Kościoła, w Imię PANA przybywa na pomoc w ich potrzebach i wybawia z niebezpieczeństw duszy i ciała, którymi zagrażają duchy ciemności. Celem Rycerstwa jest wynagrodzenie Bogu za grzechy ludzkości, wypraszanie nawrócenia grzesznikom oraz oddalanie wszelkiego zła i zagrożeń od Polski, Kościoła Katolickiego i całego świata.

Grupa modlitewna RYCERSTWA św. Michała Archanioła jest ruchem apostolskim posiadającym charyzmat do walki ze złymi duchami. Modlimy się za nasze rodziny,dzieci, wnuki. Za parafię , rządzących, w intencji naszej Ojczyzny. Powierzamy te wszystkie sprawy Bogu za wstawiennictwem św.Michała Archanioła i nie tracimy nadziei. Wiele osób prosi nas o modlitwę w intencjach swoich bliskich, którzy np. znajdują się na łożu śmierci, o pojednanie z Bogiem , w intencji znalezienia odpowiedniej pracy, o pojednanie i zgodę w rodzinie itd.

W diecezjalnym radiu „Anioł Beskidów” jest nadawana audycja św. Michała Archanioła w każdy czwarty piątek miesiąca od godz.14:10 do 15:00 przygotowana przez różne Zastępy z naszej Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

                                                              Animatorka, Zofia Wajda