Zawierz Świętemu Michałowi Archaniołowi!

Od zmartwychwstania Chrystusa żyjemy w czasach ostatecznych i podlegamy prawom, które prowadzą nas na pierwszą linię frontu walki duchowej. Od wieków w walce tej pomaga chrześcijanom Święty Michał Archanioł, patron Kościoła Świętego i „jeden z siedmiu aniołów stojących przed Panem”.

Od pewnego czasu jesteśmy świadkami szerzenia się nowego nabożeństwa, które umacnia relację duchową z Księciem Niebieskim i jest odpowiedzią na nasilające się w świecie ataki złego ducha. Wielkie Zawierzenie Świętemu Michałowi Archaniołowi to pobożna praktyka o charakterze mistagogicznym, a jej celem jest pogłębienie prywatnej zażyłości i relacji z aniołami, szczególnie ze Świętym Michałem Archaniołem.

W tym roku Wielkie Zawierzenie odprawiane będzie codziennie od 20 września (godzina 20.00) na naszym kanale YouTube: Któż jak Bóg.


Każdy dzień poświęcony będzie innemu chórowi anielskiemu. Natomiast 29 września dokonamy Aktu Wielkiego Zawierzenia Świetemu Michałowi Archaniołowi. Zachęcamy naszych Czytelników do wzięcia udziału w tym wydarzeniu i pozostawiania swoich intencji modlitewnych. Książeczki z tekstem zawierzenia dostępne sa w sklepie na stronie www.kjb24.pl.

Na czas Wielkiego Zawierzenia Świętemu Michałowi Archaniołowi przesyłamy kapłańskie błogosławieństwo i prosimy świętych aniołów o szczególne wstawiennictwo dla osób, które zawierzą swoje życie naszemu Patronowi.

ks. Mateusz Szerszen CSMA

słowo wstępne najnowszego numeru dwumiesięcznika „Któż jak Bóg” (5/2023)