Zjazd animatorów Rycerstwa w Miejscu Piastowym

W domu rekolekcyjnym Sióstr Michalitek w Miejscu Piastowym trwa doroczny zjazd animatorów Rycerstwa św. Michała Archanioła. Uczestniczy w nim 27 osób z różnych rejonów Polski. Animatorzy trwają na modlitwie oraz uczestniczą w obradach (sesje plenarne i spotkania w grupach). Uczestnicy podsumowują miniony rok sprawozdawczy, dzielą się radościami i troskami z życia zastępów oraz przygotowują do przyszłorocznych obchodów srebrnego jubileuszu Rycerstwa.