Zło dobrem zwyciężaj! W piątek odmówmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia

Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj – czytamy w Liście do Rzymian (Rz 12, 21). W tym duchu połączmy się we wspólnej modlitwie w piątek 30.10.2020 r. o g. 15:00 w intencji pokoju w Polsce i naszych sercach.

Módlmy się za nienarodzone dzieci, zwolenników aborcji i sprawców aktów wandalizmu i profanacji. Powierzajmy także osoby wierzące i cały Kościół, byśmy „byli wolni od lęku, zastraszania, ale przede wszystkim od żądzy odwetu” (bł. ks. Jerzy Popiełuszko). Módlmy się, aby Miłosierdzie Boże dotknęło nas, a także osoby, które dokonały aborcji, lekarzy, wszystkich, którzy przyczynili się do pozbawienia życia nienarodzonych.

„Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata” – niech wybrzmią te słowa w duchowej łączności. Nie pozostawajmy obojętni wobec nienawiści, zła, profanacji i braku poszanowania życia. Otoczmy Polskę parasolem miłości.

DOŁĄCZ