Zmartwychwstały Pan

Ref.:Zmartwychwstały Pan Królestwo objął dziś

Wszechmogący Bóg okazał swoją moc,

Zakwitł krzyż i karmi, chroni mnie,

Jezus Pan rozdaje życie swe.

 

1. Milczący Baranek, Baranek zabity

Wybawił dziś nas z niewoli tego świata

Hańbą okrył śmierć, nasza Pascha,

On wywiódł dziś nas ze śmierci do życia.

 

2. W Ablu zabity, w Izaaku związany,

Wzgardzony w Jakubie, w Józefie sprzedany,

Zrodzony z Maryi, pięknej owieczki,

Złożony w ofierze powstaje dziś z martwych.

 

3. Zstępuje z nieba do naszego cierpienia,

By wyprowadzić nas z ciemności do światła,

Wzięty ze stada, zawieszony na drzewie

Naznacza nas Duchem i własną krwią.