„Zostaniecie uzbrojeni mocą z wysoka”. Niezwykła modlitwa do Ducha Świętego