Zrzucił szatana do piekła. Niezwykła moc św. Michała Archanioła.