Z życia wspólnot szkaplerznych – Słupno

Najważniejsze wydarzenia w Historii Zbawienia poprzedzane zostają zjawieniami Anioła. Podobnie ma się rzecz w Fatimie. Zanim Maryja przekaże dzieciom orędzie to Anioł – posłaniec Boży – w spotkaniach przygotuje ich serca na orędzie Niepokalanej.

 

Uroczystości setnej rocznicy objawień szczególnie uroczyście świętują wspólnoty, którym to Najświętsza Maryja Panna Fatimska patronuje.

 

Tak jak Anioł poprzedził spotkanie z Maryją w Fatimie, tak też święty Michał Archanioł przygotował czas świętowania w Słupnie – Parafii pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej. Jak to się zaczęło?

 

Gdy rozpoczął się czas Peregrynacji Figury świętego Michała Archanioła z Gargano, parafia w Słupnie przeżywała ją jako pierwsza. Był to czas uświadomienia sobie i przypomnienia obecności w codziennym życiu działania Patrona Kościoła. Wiele osób przyjęło tam znak niebiańskiej opieki – szkaplerz.

 

Owocem tych duchowych doświadczeń była tzw. Niedziela Szkaplerza, podczas której kolejne osoby poddały się opiece Patrona Kościoła. W końcu wprowadzone zostały stałe nabożeństwa z okazji pierwszych wtorków miesiąca, gromadzące archanielskich czcicieli i Bractwo Szkaplerza. Wspólnota parafialna przeżywała też czas Anielskich Rekolekcji Wielkopostnych, które stanowiły bezpośrednie przygotowanie do szczególnego czasu, który aktualnie przeżywamy. Wydawać by się mogło, że to naturalna kolej rzeczy, gdyby nie to, że wydarzenia te odbywały się spontanicznie, bez dalekosiężnego planowania. Dopiero po czasie okazało się, jakie to piękne duchowe przygotowanie.

 

Misja anioła w Fatimie bardzo pomogła dzieciom w spotkaniu, przyjęciu i realizacji orędzia fatimskiego. Misja świętego Michała Archanioła podobnie wypełnia się w sercach słupiańskich parafian. Świadczy o tym modlitewna obecność na nabożeństwach i osobiste świadectwa, w których widzialna jest i doświadczana opieka Księcia Aniołów.

 

Jedną z wielu radości księdza proboszcza Piotra Kluka CSMA jest działająca przy parafii wspólnota Róż Różnicowych Rodziców modlących się za swoje dzieci. Odmawiana tam modlitwa “Pozdrowienia Anielskiego” umacnia serca i wyprasza tak bardzo potrzebne łaski. Widać jak na dłoni to wzajemne odniesienie i przenikanie się pobożności anielskiej i maryjnej w tej parafialnej wspólnocie.

 

Wierzymy i życzymy parafianom z Słupna, aby wstawiennictwo Księcia Aniołów i Niepokalanej Matki Pani Fatimskiej jeszcze bardziej otwierało ich serca na niezliczone dobrodziejstwa, które dobry kochający Bóg nieustannie zsyła. Prosimy w modlitwie, aby wspólnoty, które stanowią duchowe bogactwo parafii trwając na wspólnotowej modlitwie umacniały się i wzrastały.

 

Ks. Robert Ryndak CSMA

Moderator Bractwa Szkaplerza

Świętego Michała Archanioła

szkaplerz@michalici.pl

 

 

Artykuł ukazał się we wrześniowo-październikowym numerze „Któż jak Bóg” 5-2017. Zapraszamy do lektury!