Życzenia z okazji Triduum Paschalnego i Świąt Wielkiej Nocy

Życie nie kończy się na Krzyżu, prawdziwe życie zaczyna się po zmartwychwstaniu.

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego redakcja „Któż jak Bóg” składa najserdeczniejsze życzenia wielu łask Bożych i błogosławieństwa.

Niech Pascha Pana otworzy nasze oczy i serca na wielką tajemnicę odkupienia i napełni nas radością i pokojem.

Chrystus zmartwychwstały niech oświeca nasze drogi i towarzyszy nam w codziennych trudach, które dla Niego podejmujemy.

Jednocześnie modlimy się, aby wypełniły się słowa Zmartwychwstałego skierowane do uczniów:

„Pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję”.

Błogosławionych Świąt!

Redakcja dwumiesięcznika “Któż jak Bóg”