Życzenia z okazji Triduum Paschalnego i Świąt Wielkiej Nocy

Alleluja!

Poprzez zmartwychwstanie swego Syna, Syna Człowieczego, Bóg przechodzi pośród zwycięstw i klęsk dzisiejszego świata, dzisiejszego człowieka

Św. Jan Paweł II

Wielkanoc – to noc, której spełnieniem jest zwycięstwo życia nad śmiercią, miłości nad nienawiścią i miłosierdzia nad zemstą. Otwórzmy nasze serca na przesłanie płynące ze Zmartwychwstania Pańskiego i bądźmy Jego odważnymi świadkami wobec współczesnego świata!

Życzymy, by blask prawdy Wielkiej Nocy rozświetli ł wszelkie mroki codzienności; Niech Chrystus zagości w naszych sercach, rodzinach i wspólnotach, abyśmy patrzyli z nadzieją w przyszłość i na nowo podejmowali swoje powołanie.

Niech aniołowie, którzy zaświadczyli o Zmartwychwstaniu Jezusa towarzyszą nam w drodze do pełnego życia w Chrystusie.

Błogosławionych i spokojnych świąt spędzonych w gronie najbliższych życzą

ks. Piotr Prusakiewicz CSMA

z zespołem redakcyjnym „Któż jak Bóg” i „The Angels”