W drogę z Jezusem – kazanie ks. Piotra Prusakiewcza

Kazanie wygłoszone 11.06.2020 r. z okazji Święta Bożego Ciała