Nowość! „Wielkie Zawierzenie Św. Michałowi Archaniołowi” ks. Mateusza Szerszenia CSMA w anielskiej księgarni

Wielkie Zawierzenie Świętemu Michałowi Archaniołowi to rodzaj dziewięciodniowego nabożeństwa prywatnego. Ma ono na celu pogłębienie przyjaźni z aniołami i zawierzenie własnego życia Świętemu Michałowi Archaniołowi. Nabożeństwo zalecane jest wszystkim osobom, które borykają się z problemami lub sprawami trudnymi.

Ks. Mateusz Szerszeń – michalita, kierownik duchowy, publicysta i rekolekcjonista.

Pełni funkcję zastępcy redaktora naczelnego czasopisma „Któż jak Bóg”. Od 2016 roku był spowiednikiem w Sanktuarium Świętego Michała Archanioła na Monte Sant’Angelo. Jego nagrania można znaleźć w serwisie YouTube na kanale „Któż jak Bóg”. Do tej pory ukazały się następujące książki jego autorstwa: Rozważania drogi krzyżowejRozważania majoweRozważania czerwcoweRozważania różańcoweNiesamowite opowieściNiebiański modlitewnikOgień Słowa.

WPROWADZENIE

W owych czasach wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci twojego narodu (Dn 12,1). Takimi słowami Księga Daniela przedstawia apokaliptyczną wizję czasów ostatecznych. Autor biblijny dostrzegł w wizji postać archanioła, który w kluczowym momencie dziejów objawi się jako wielki książę, biorący w opiekę ludzi zmierzających do nieba.


Od zmartwychwstania Chrystusa żyjemy w czasach ostatecznych i podlegamy prawom, które prowadzą nas na pierwszą linię frontu walki duchowej. Od wieków w walce tej pomaga chrześcijanom Święty Michał Archanioł, patron Kościoła Świętego i „jeden z siedmiu aniołów stojących przed Panem”.
Jego wstawiennictwo i obrona potwierdzone są przez liczne świadectwa wiernych i wiarę w opiekuńczą obecność aniołów. Książę Niebieski znany jest przede wszystkim z walki, jaką stoczył w obronie
Boga, gdy zbuntowane duchy odmówiły posłuszeństwa i chciały zburzyć porządek
Boży. Wiedzione pychą straciły przywilej przebywania blisko Boga i ostatecznie wy-
brały piekło. Także człowiek w ciągu całego swojego życia dokonuje wyborów, które stawiają
go po stronie Boga lub mocy piekielnych. Stawką naszego życia na ziemi jest życie wieczne. Jesteśmy w drodze i niejednokrotnie potrzebujemy przewodników i pomocników. Tak zrodził się w Kościele kult Świętego Michała Archanioła, który sięga czasów starożytnych i słynnych objawień
na górze Gargano we Włoszech.

Początek XXI wieku to czas szczególnego nabożeństwa do aniołów. Pojawiają się nowe formy pobożności: rzesze wiernych przyjmują Szkaplerze Świętego Michała Archanioła, a w domach przechowują kamienie z Groty na Gargano. Od pewnego czasu w mojej głowie pojawiały się myśli o napisaniu nowego nabożeństwa, które pogłębiałoby relację duchową z Księciem Niebieskim i byłoby odpowiedzią na nasilające się w świecie ataki złego ducha. Tak powstał pomysł, aby, na wzór innych nabożeństw
zawierzenia, napisać Wielkie Zawierzenie Świętemu Michałowi Archaniołowi.

Nabożeństwo ma charakter mistagogiczny, a jego celem jest pogłębienie prywatnej pobożności i relacji z aniołami, szczególnie ze Świętym Michałem Archaniołem.

Należy je odprawiać przez dziewięć dni, tak aby w ostatnim dniu dokonać uroczystego Aktu Zawierzenia. Każdy dzień poświęcony jest innemu chórowi anielskiemu i stawia przed kandydatem do zawierzenia konkretne zadania. Modlitwy podane na poszczególne dni mają wprowadzić w świat duchowy, gdzie aniołowie i święci cieszą się już przebywaniem blisko Boga.

Następnie proponuję fragment tekstu biblijnego i rozważanie o Świętym Michale Archaniele nawiązujące do krótkiej modlitwy za jego przyczyną.

Życie duchowe nie jest jednak tylko abstrakcją, dlatego do realizacji pozostają konkretne zadania, które należy wykonać sumiennie i w duchu wiary. Prośby umieszczone pod koniec każdej części łączą nas z intencjami całego Kościoła, który modli się we wszystkich potrzebach i ufa, że Bóg wypełni je, jeśli tylko zgodne są z Jego świętą wolą.

Końcowy akt strzelisty zawierzenia zapowiada moment, w którym odprawiający nabożeństwo całkowicie zawierzy siebie i swoje życie Świętemu Michałowi Archaniołowi.

Akt Wielkiego Zawierzenia Świętemu Michałowi Archaniołowi powinien dokonać się w kościele lub kaplicy. Akt warto często odnawiać. Zaleca się, aby robić to w każdy wtorek, a także w Uroczystość Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała (29 września) oraz rocznicę objawień Świętego Michała Archanioła (8 maja).

Na czas przygotowań do Wielkiego Zawierzenia niech towarzyszy Wam błogosławieństwo Boga i wstawiennictwo świętych aniołów. Któż jak Bóg!

ks. Mateusz Szerszeń CSMA