Pod michalickim sztandarem

 Kolejny ważny gość, który dzisiaj odwiedził michalitów odbywających Kapitułę, to ks. abp Adam Szal metropolita przemyski. Ksiądz arcybiskup skierował do nas słowo w nawiązaniu do Ewangelii (Mk 16, 15-20) jaką Kościół dał na święto św. Marka ewangelisty. Wezwał michalitów do tego żeby nie zapominali, że każdy chrześcijanin, każdy kapłan musi być uczniem. Inaczej nie będziemy prorokami. I tylko pilny uczeń jest wiarygodny i uczciwy kiedy odpowiada na wezwanie żeby iść i głosić Ewangelię.

Nasz gość wskazał na nasze michalickie powołanie. Nawiązując do obrazów ewangelicznych zadał pytanie czy dostrzegamy jak Jezus ogarnia nas wzrokiem, Słowem, gestem. I czy opowiadamy w jedyny możliwy sposób: człowiek powołany wprowadza pokój. Jednak powołanie, jak znaczył arcybiskup, nie jest łatwą drogą. Na szczęście, podobnie jak święty Marek, mamy przewodników. Święty Piotr uczy nas pokory, św. Paweł tego, że droga powołania łączy się trudnością, cierpieniem. Na każdej drodze, szczególnie kiedy czujemy się zagubieni, wiele znaczy kiedy mamy poczucie, że nie jesteśmy sami. Idzie z nami Jezus, ale i mamy wielkiego przewodnika – ks. Markiewicza, który jest patronem roku duszpasterskiego w diecezji przemyskiej.

Ksiądz arcybiskup zaapelował do nas żebyśmy z odważnie patrzyli w przyszłość. Jak to robić? Tak jak robił to ks. Markiewicz – z odwagą odczytywać znaki czasu i na nie odpowiadać. W każdym czasie przy odczytywaniu znaków czasu musi towarzyszyć hasło „Któż jak Bóg”.

Podczas dzisiejszych obrad wysłuchaliśmy sprawozdania ks. Jerzego Sosińskiego – ekonoma i radcy generalnego. W sumiennie przygotowanym sprawozdaniu ukazał kondycję finansową Zgromadzenia oraz źródła środków na inwestycje i bieżąca działalność. Później, zgodnie z art. 145 Dyrektorium, została wybrana trzyosobowa komisja rewizyjna.

Sprawozdania z ostatnich sześciu lat przedstawili ks. Rafał Gądek – Prowincjał Prowincji Włosko-Szwajcarskiej oraz ks. Piotr Szytniewski – Prowincjał Prowincji Paragwajsko-Argentyńskiej.

No i musimy się do czegoś przyznać: mamy wiele okazji do świętowania. Dzisiaj imieniny obchodził ks. Marek Czaja, dyrektor szkół w Krośnie i radca generalny. Kwiecień i maj to też czas święceń kapłańskich i mamy okazję przeżywać piękne rocznice. Wczoraj ks. Kazimierz Radzik obchodził czterdziestą rocznicę święceń, a księdzu Ryszardowi Andrzejewskiemu w sobotę stuknęła trzydziesta dziewiątą rocznica. Podczas jednej z przerw, w ramach wykorzystanej okazji do wspomnianego świętowania, pożywiliśmy się pysznym tortem. Nie ostatnim na tej Kapitule.

O godzinie 19.45 Nieszpory i słówko wieczorne. Wygłosił je ks. Stanisław Kalisztan – rektor seminarium w Krakowie. Nawiązał do flag jakie możemy oglądać w sali obrad. W stojaku wetknięte są flagi krajów w których pracują michalici (pomysł ks. Ryszarda Andrzejewskiego).

Ks. Stanisław nawiązał do słów Założyciela, który zapewniał, że jeżeli będziemy wierni charyzmatowi poniesiemy wiarę innym narodom. I tak się dzieje!

Wspominał też pierwszych michalickich misjonarzy, których żegnał jako młody chłopak. Jak sam powiedział „trochę z zazdrością, na pewno z podziwem”.

Ks. Rektor przestrzegł słuchaczy przed popadaniem w zniechęcenie i marazm np. z powodu zmniejszającej się ilości powołań. Bez względu na okoliczności mamy śmiało służyć bogu pod michalickim sztandarem. Na pewno będzie trudno. Opowiadał, że kiedy został proboszczem w Górsku skarżył się mamie, że jest sam i jest ciężko. Mądra kobieta powiedziała mądrze aczkolwiek twardo: „synu nie ma życia bez krzyża”.

ks. Grzegorz Sprysak CSMA

LISTA uczestników XXII Kapituły jest dostępna TUTAJ Zachęcamy do wybrania losowo jednego michality i imiennego „omadlania” go przez wołanie do św. Michała Archanioła o światło Ducha świętego.