Pomysły na prezent religijny

Każdy z nas od czasu do czasu poszukuje prezentu, który ucieszy obdarowanego. Nie zawsze jednak jesteśmy pewni, czy dobrze wybraliśmy podarunek. Poniżej przedstawiono propozycje religijnych prezentów książkowych, które dedykowane są konkretnym grupom i osobom.

Prezent dla bierzmowanego

„Niesamowite opowieści” to zbiór czterdziestu opowiadań biblijnych opatrzonych komentarzem znanego kierownika duchowego i publicysty. Autor za pomocą języka lekkiego i podszytego humorem naświetla znaczenie wydarzeń, które spotkały ludzi wymienionych w Starym i Nowym Testamencie. Imię każdej postaci zostało wyjaśnione na podstawie oryginalnej etymologii. Pod każdym rozważaniem umieszczono krótki cytat z książek literatury polskiej i światowej. Ta pozycja to świetna lektura dla młodzieży wierzącej i poszukującej.

Prezent dla siostry zakonnej lub brata zakonnego

„Ogień Słowa” to kontynuacja książki „Niesamowite opowieści”. Autor pisze o tek książce w następujący sposób: „Ogień Słowa”  także po części obraz mojej duszy. Każdego bohatera chciałem zrozumieć, przestudiować, pokochać lub zganić. Nie zawsze informacje zawarte w Biblii były wystarczające, aby szczegółowo zapoznać się z daną postacią, dlatego prowadziłem prywatne poszukiwania, a nawet zaglądałem do chrześcijańskich apokryfów. Oczywiście wiarygodność i historyczność tych dzieł pozostawia wiele do życzenia, ale przecież jest sprawą jasną, że książka ta nie jest książką naukową, więc pozwolić mogłem sobie na większą swobodę.

Prezent dla kleryka lub księdza

Książka „Minuta mądrości” rodziła się w dziwny sposób. Nie była pisana od początku do końca, ale powstawała etapami na przestrzeni kilku lat. Jest zbiorem rozważań, które w większości nie były publikowane w wersji papierowej, ale pojawiały się w internecie na katolickich portalach, a przede wszystkim na blogu autora. Autor przytacza już na samym początku powiastkę mądrościową o następującej treści: „Uczeń pytał swojego mistrza, czy jest możliwe zdobycie mądrości w ciągu jednej minuty. Mistrz odpowiedział, że to o pięćdziesiąt dziewięć sekund za dużo. By otworzyć komuś oczy, potrzeba niekiedy całego życia. By ujrzeć – wystarczy błysk chwili”.

Prezent dla osoby starszej

„Niebiański modlitewnik” to praktyczny zbiór autorskich modlitw ks. Mateusza Szerszenia CSMA na każdą okazję. Jest odpowiedzią na liczne prośby Czytelników dwumiesięcznika „Któż jak Bóg”, którzy pragną pogłębiać swoją więź z Bogiem. Zaletą modlitewnika jest duża czcionka i piękna szata graficzna.

Prezent dla osoby przeżywającej trudności

Wielkie Zawierzenie Świętemu Michałowi Archaniołowi to rodzaj dziewięciodniowego nabożeństwa prywatnego. Ma ono na celu pogłębienie przyjaźni z aniołami i zawierzenie własnego życia Świętemu Michałowi Archaniołowi. Nabożeństwo zalecane jest wszystkim osobom, które borykają się z problemami lub sprawami trudnymi.

Prezent dla grup różańcowych i kół żywego różańca

„Rozważania różańcowe” zawierają osiem kompletnych zbiorów z rozważaniami. „Rozważania ze świętymi” są komentarzem do poszczególnych tajemnic na postawie cytatów z pism świętych. „Rozważania z modlitwą o przemianę wewnętrzną” są poświęcone poszczególnym władzom duszy i ciała człowieka. „Rozważania krótkie” są syntetycznym i precyzyjnym opisem danej tajemnicy. „Rozważania z modlitwą o uwolnienie” szczególnie polecane dla osób zniewolonych przez zło i zasadzki złego ducha. W tych rozważaniach przywoływana jest postać świętego Michała Archanioła jako głównego obrońcy przeciw wpływom szatana i jego demonów. „Rozważania ze świętym Pawłem” powstały na podstawie pism Pawłowych, które nawiązują do poszczególnych prawd doktryny i nauki chrześcijańskiej. „Rozważania z Apokalipsą” są próbą powiązania treści Księgi Objawienia z życiem Matki Najświętszej i Jezusa Chrystusa. „Rozważania z Tomaszem a Kempis” – na podstawie cytatów z fenomenalnego dzieła „O naśladowaniu Chrystusa” pozwalają skonfrontować własne życie z tajemnicą świętości Jezusa i Maryi. Ostatnia propozycja to „Rozważania z inspiracjami biblijnymi”. Na podstawie fragmentów ze Starego testamentu przedstawione zostały zapowiedzi realizujące się w Ewangeliach i w życiu Kościoła.

Prezent dla proboszcza lub parafii

„Rozważania majowe” i „Rozważania czerwcowe” to konieczna pozycja na półce  w każdej parafii. Od dłuższego czasu na rynku wydawniczym w Polsce nie pojawiały się teksty z refleksjami majowymi i czerwcowymi przeznaczonymi do odczytywania w czasie nabożeństw. Starsze opracowania wielokrotnie trąciły anachronizmem i powtarzalnością. Nowe rozważania to przede wszystkim pomoc duszpasterska dla parafii i wspólnot gromadzących się na wspólnej modlitwie w kościołach i kaplicach. Zmieniająca się rzeczywistość stała się inspiracją do uwspółcześnienia tradycyjnych rozważań majowych i czerwcowych. Tak powstał pomysł napisania nowych tekstów, które będą dla czytelnika zrozumiałe i ciekawe.

Prezent na Wielki Post

„Rozważania drogi krzyżowej” to pozycja dla tych, którzy będą odprawiać to nabożeństwo indywidualnie, a także dla duszpasterzy, którzy szczególnie w okresie Wielkiego Postu gromadzą wspólnoty parafialne wokół nabożeństw pasyjnych. Starałem się, aby rozważania były napisane przystępnym językiem, zrozumiałym dla współczesnego czytelnika. Niniejsza książka zawiera zbiór pięciu kompletnych rozważań do poszczególnych stacji. Są nimi: „Droga krzyżowa dla dzieci”, Droga krzyżowa dla młodzieży”, „Droga krzyżowa z polskimi świętymi”, „Apostolska droga krzyżowa” i „Droga krzyżowa – zapowiedzi mesjańskie”.