Różaniec o uwolnienie i uzdrowienie ze św. Michałem Archaniołem

Rozważania różańcowe z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie

CZĘŚĆ PIERWSZA – TAJEMNICE RADOSNE

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
W tej tajemnicy modlimy się o uwolnienie i uzdrowienie ze wszystkich grzechów przeciwko świętości życia. Wzywamy miłosierdzia nad tymi, którzy upadli w grzech aborcji i świadomego odebrania życia drugiemu człowiekowi. Od wszelkiego zła wybaw nas Panie! Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce!

Nawiedzenie Świętej Elżbiety
W tej tajemnicy modlimy się o uwolnienie i uzdrowienie w relacjach rodzinnych. Wzywamy miłosierdzia nad tymi, którzy upadli w grzechy przeciwko najbliższym i dopuścili się zdrady małżeńskiej. Od wszelkiego zła wybaw nas Panie! Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce!

Narodzenie Pana Jezusa
W tej tajemnicy modlimy się o uwolnienie i uzdrowienie dla dzieci i młodzieży. Wzywamy miłosierdzia nad tymi, którzy wyrządzają krzywdę najsłabszym i niewinnym. Od wszelkiego zła wybaw nas Panie! Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce!

Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
W tej tajemnicy modlimy się o uwolnienie i uzdrowienie dla osób starszych. Wzywamy miłosierdzia nad tymi, którzy przeklinają swoją starość i życie. Od wszelkiego zła wybaw nas Panie! Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce!

Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni
W tej tajemnicy modlimy się o uwolnienie i uzdrowienie dla błądzących w wierze. Wzywamy miłosierdzia nad tymi, którzy popadli w ekskomunikę i żywią nienawiść do Kościoła. Od wszelkiego zła wybaw nas Panie! Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce!

CZĘŚĆ DRUGA – TAJEMNICE ŚWIATŁA RÓŻAŃCA

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
W tej tajemnicy modlimy się o uwolnienie i uzdrowienie dla tych, którzy niegodnie przystępują do sakramentów. Wzywamy miłosierdzia nad tymi, którzy marnują świadomie łaskę chrztu i nie wypełniają swoich chrzcielnych zobowiązań. Od wszelkiego zła wybaw nas Panie! Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce!

Objawienie się Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej
W tej tajemnicy modlimy się o uwolnienie i uzdrowienie dla uwikłanych w grzech pijaństwa. Wzywamy miłosierdzia nad tymi, którzy cierpią na chorobę alkoholową i zmagają się ze współuzależnieniem. Od wszelkiego zła wybaw nas Panie! Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce!

Głoszenie Królestwa i wzywanie do nawrócenia
W tej tajemnicy modlimy się o uwolnienie i uzdrowienie dla zatwardziałych grzeszników. Wzywamy miłosierdzia nad tymi, którzy odrzucają prawdę i sprzeciwiają się woli Bożej. Od wszelkiego zła wybaw nas Panie! Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce!

Przemienienie na górze Tabor
W tej tajemnicy modlimy się o uwolnienie i uzdrowienie dla kapłanów, sióstr i braci zakonnych. Wzywamy miłosierdzia nad tymi, którzy sprzeniewierzyli się swojemu powołaniu. Od wszelkiego zła wybaw nas Panie! Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce!

Ustanowienie Eucharystii
W tej tajemnicy modlimy się o uwolnienie i uzdrowienie dla tych, którzy dopuścili się świętokradztwa. Wzywamy miłosierdzia nad tymi, którzy odkładają spowiedź, rezygnują z Komunii świetej i utracili poczucie grzechu. Od wszelkiego zła wybaw nas Panie! Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce!

CZĘŚĆ TRZECIA – TAJEMNICE BOLESNE RÓŻAŃCA

Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
W tej tajemnicy modlimy się o uwolnienie i uzdrowienie dla tych, którzy rzucają przekleństwa, korzystają z magii i okultyzmu. Wzywamy miłosierdzia nad tymi, którzy są opętani i zniewoleni przez złego ducha. Od wszelkiego zła wybaw nas Panie! Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce!

Biczowanie Pana Jezusa
W tej tajemnicy modlimy się o uwolnienie i uzdrowienie dla zniewolonych grzechem nieczystości. Wzywamy miłosierdzia nad cudzołożnikami, osobami uwikłanymi w pornografię i grzechy przeciwko czystości. Od wszelkiego zła wybaw nas Panie! Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce!

Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
W tej tajemnicy modlimy się o uwolnienie i uzdrowienie dla nadużywających władzy. Wzywamy miłosierdzia nad tymi, którzy popadli w grzech pychy, wykorzystują podwładnych i gardzą drugim człowiekiem. Od wszelkiego zła wybaw nas Panie! Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce!

Dźwiganie krzyża na Kalwarię
W tej tajemnicy modlimy się o uwolnienie i uzdrowienie dla gardzących Bożymi przykazaniami i nauką Kościoła. Wzywamy miłosierdzia nad tymi, którzy dopuścili się obmowy, oszczerstwa i kłamstwa. Od wszelkiego zła wybaw nas Panie! Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce!

Śmierć Pana Jezusa
W tej tajemnicy modlimy się o uwolnienie i uzdrowienie dla zmagających się z myślami samobójczymi. Wzywamy miłosierdzia nad tymi, którzy popadli w depresję, nerwicę i choroby psychiatryczne. Od wszelkiego zła wybaw nas Panie! Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce!

CZĘŚĆ CZWARTA – TAJEMNICE CHWALEBNE RÓŻAŃCA

Zmartwychwstanie Pana Jezusa
W tej tajemnicy modlimy się o uwolnienie i uzdrowienie dla naszego rozumu. Wzywamy miłosierdzia nad tymi, którzy grzeszą myślami i intelektualną pychą. Od wszelkiego zła wybaw nas Panie! Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce!

Wniebowstąpienie Pana Jezusa
W tej tajemnicy modlimy się o uwolnienie i uzdrowienie dla naszych uczuć. Wzywamy miłosierdzia nad tymi, którzy przez nieuporządkowanie wewnętrzne popadają w grzechy, wybuchają gniewem, rozbudzają zazdrość i okazują obojętność względem innych. Od wszelkiego zła wybaw nas Panie! Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce!

Zesłanie Ducha Świętego
W tej tajemnicy modlimy się o uwolnienie i uzdrowienie dla naszej woli. Wzywamy miłosierdzia nad tymi, którzy nie mają siły, aby powstać z grzechów i nałogów. Od wszelkiego zła wybaw nas Panie! Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce!

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
W tej tajemnicy modlimy się o uwolnienie i uzdrowienie dla naszego ciała. Wzywamy miłosierdzia nad tymi, którzy zmagają się z chorobami, bólem, zmęczeniem, kalectwem i niemocą fizyczną. Od wszelkiego zła wybaw nas Panie! Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce!

Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
W tej tajemnicy modlimy się o uwolnienie i uzdrowienie dla naszego ducha. Wzywamy miłosierdzia nad tymi, którzy przestali się modlić, pokutować i słuchać sumienia oraz Słowa Bożego. Od wszelkiego zła wybaw nas Panie! Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce!

ks. Mateusz Szerszeń CSMA