Zaduma. Modlitwa. Spotkania – pierwszy dzień Kapituły

Pierwszy dzień Kapituły minął w zadumie, modlitwie i braterskich spotkaniach.

W zadumie, bo bardzo ciekawe spojrzenia na formację, autoformację i kryzysy w życiu duchowym przekazał nam o. Krzysztof Dyrek SJ. Ojciec Krzysztof posiada dar optymizmu – mówiąc o kryzysie duchowości uczynił to tak, że nikt z tego powodu nie był zdołowany. Ba, nawet najtrudniejsze słowa okraszone były myślą, że zawsze jest szansa. Podczas Eucharystii ciekawie przedstawił kryzysy apostołów, nawiązując do dzisiejszej Ewangelii i wygłoszonej wcześniej konferencji.

Modlitwie, bo wspólnej modlitwy było dzisiaj tyle ile trzeba. Wspólna modlitwa dokonała tego, co często na spotkaniach np. oazowych nazywamy „zawiązaniem wspólnoty”. Bez przesady można powiedzieć, że odczuwamy poczucie wspólnoty.

Spotkaniach braterskich, bo wielu braci nie widzieliśmy od kilka lat. Pandemia, praca na odległych kontynentach rozdzieliła nas na dłuższy czas. Na szczęście nadszedła możliwość spotkania. Panuje braterska atmosfera, którą podtrzymują spotkania przy kawie, posiłkach i w tzw. kuluarach. Nie czuje się dystansu wieku, tytułów, funkcji. Dobry klimat buduje też Centrum Pracy z Młodzieżą – przytulne i przyjazne miejsce, w którym odbywa się XXII Kapituła Generalna.

Po kolacji delegaci na Kapitułę mieli okazję obejrzeć znakomity spektakl teatralny pt. „Usłyszałeś szept”. Młodzież ukazała postać naszego Założyciela. Aktorzy otrzymali owację na stojąco od wyraźnie poruszonej widowni.

Ostatnim punktem pierwszego dnia XXII Kapituły Generalnej była wizyta w Domu Generalnym Sióstr Michalitek. Na początku bracia głośno odśpiewali razem z siostrami „Zmartwychwstał Pan”. Później Matka Generalna Julia Szteliga wygłosiła słówko wieczorne, przypomniając znaczenie Maryi w życiu ks. Markiewicza. Po słówku wieczornym podarowała uczestnikom Kapituły na ręce Ojca Generała okolicznością świecę wykonaną przez siostry. Wspólnie odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski i odmówiliśmy dziesiątek różańca. Na zakończenie dnia modliliśmy się przy sarkofagu Służebnicy Bożej Matki Anny Kaworek, prosząc Boga o jej beatyfikację.

ks. Grzegorz Sprysak CSMA

LISTA uczestników XXII Kapituły jest dostępna TUTAJ Zachęcamy do wybrania losowo jednego michality i imiennego „omadlania” go przez wołanie do św. Michała Archanioła o światło Ducha świętego.