Nowenna przed świętem św. Michała Archanioła – całość

Dzień 1 

Dzień 2

Dzień 3

Dzień 4

Dzień 5

Dzień 6

Dzień 7 

Dzień 8

Dzień 9

 

20 WRZEŚNIA, DZIEŃ 1.

HYMN

Książe niebieski, święty Michale, – Ty sprawy ludzkie kładziesz na szale; – W dzień sądu Boga na trybunale – Bądź mi Patronem, święty Michale.
Za Protektora bądź i Patrona, – Niech mnie wspomoże Twoja obrona; – Uśmierz czartowską zuchwałość srogą. Bądź przewodnikiem, bądź mi i drogą.
Gdy pójdę na sąd z ziemi mieszkania, – Od piekielnego broń mnie karania, – I od wiecznego wyzwól więzienia – Dla najsłodszego Jezus Imienia.
Niech po ostatnim żywota skłonie – Wnijdę za Tobą, święty Patronie, – Tam gdzie jest żywot przy tym śpiewaniu: – „Chwała, cześć Bogu, zastępów Panu!”

 

INTENCJA

Święty Michale, ufni w Twoją opiekę, stajemy przed Tobą, w dziewięciodniowym czuwaniu przed Twoim świętem, kiedy niebo otwiera się nad ziemią, a aniołowie niosą błogosławieństwo od kochającego Boga.

W pierwszym dniu czuwania szczególnie polecamy Ci naszą Ojczyznę, naszych rodaków na całym świecie. Prosimy o zgodę między nami wszystkimi, świętość dla każdego i wierność Bożemu prawu, krzyżowi i Ewangelii.


LITANIA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami!

Synu odkupicielu świata, Boże,

Duchy Święty, Boże, .

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, Królowo Aniołów – módl się za nami!

Święty Michale Archaniele,

Święty Michale Książę przesławny,

Święty Michale dzielny w walce,

Święty Michale pogromco szatana,

Święty Michale postrachu złych duchów,

Święty Michale wodzu wojska niebieskiego,

Święty Michale zwiastunie Bożej chwały,

Święty Michale radości Aniołów,

Święty Michale zaszczycie nieba,

Święty Michale przedstawiający Najwyższemu prośby nasze,

Święty Michale obrońco dusz sprawiedliwych,

Święty Michale posłanniku Boga,

Święty Michale przewodniku nasz w modlitwie,

Święty Michale nasza tarczo w pokusach,

Święty Michale warownio ludu Bożego,

Święty Michale stróżu i patronie Kościoła,

Święty Michale dobroczyńco sławiących Cię narodów,

Święty Michale chorąży zbawienia,

Święty Michale aniele pokoju,

Święty Michale prowadzący dusze do wiecznej światłości,

Święty Michale zwierzchniku w niebie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

zmiłuj się nad nami!

 

Módl się za nami, święty Michale Archaniele,

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, który św. Michała Archanioła ustanowiłeś obrońcą Kościoła i zwierzchnikiem raju, udziel za jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i pokoju, a nam łaski w tym życiu i chwały w wieczności. Przez Chrystusa Pana na­szego. Amen.

 

ROZWAŻANIE

„(…) toczy się walka między prawdą Miłosierdzia Bożego a kłamstwem nieufności i zaprzeczenia temuż Miłosierdziu . Tam zwycięża cnota pokory i ufności, a tu przegrywa pycha, której Bóg z natury się sprzeciwia. (…) Skupiajmy się pod sztandarem Michała Archanioła, który pierwszy uznał Miłosierdzie Boże i zwyciężył pokorą i ufnością, słowami: <<Niech Pan Cię skarci>> (Jud 9) ” – bł. Michał Sopoćko

Święci Michale, Gabrielu i Rafale, którzy zanosicie do Boga modlitwy pobożnych ludzi… módlcie się za nami!

 

MODLITWA Z ANIOŁAMI

Dn 3, Pieśń trzech młodzieńców

Aniołowie Pańscy, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Niebiosa, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Wszystkie wody pod niebem, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Wszystkie potęgi, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Słońce i księżycu, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Gwiazdy nieba, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Deszcze i rosy, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Wszystkie wichry niebieskie, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Ogniu i żarze, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Chłodzie i upale, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Rosy i szrony, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Mrozy i zima, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Lody i śniegi, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Dni i noce, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Światło i ciemności, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Błyskawice i chmury, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Niech ziemia błogosławi Pana,
niech Go chwali i wywyższa na wieki!
Góry i pagórki, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Wszystkie rośliny ziemi, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Źródła, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Morza i rzeki, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Wieloryby i stworzenia morskie, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Wszelkie ptaki powietrzne, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Zwierzęta dzikie i trzody, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Synowie ludzcy, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Izraelu, błogosław Pana,
chwal i wywyższaj Go na wieki!
Kapłani Pańscy, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Słudzy Pańscy, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Duchy i dusze sprawiedliwych, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Święci i pokornego serca, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki!
Chananiaszu, Azariaszu, Miszaelu, błogosławcie Pana,
chwalcie i wywyższajcie Go na wieki,
bo wybawił nas z otchłani
i z mocy śmierci ocalił nas,
wyrwał nas spośród płonącego żarem ognia.
Wychwalajcie Pana, bo łaskawy,
bo na wieki Jego łaskawość.
Wszyscy bogobojni,
błogosławcie Pana, Boga bogów,
chwalcie i wysławiajcie,
bo na wieki Jego łaskawość.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu

Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków, amen.

 

EGZORCYZM PROSTY LEONA XIII

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

 

Módlmy się:

Boże Ojcze, który w niewysłowionej dobroci Swojej posyłasz świętych aniołów dla naszej obrony, daj nam, pokornie Cię prosimy, abyśmy chronieni przez świętych Michała, Gabriela i Rafała cieszyli się ich wiecznym towarzystwem w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen.

 

21 września, dzień 2.

 

HYMN

Witaj Duchu potężny, święty Archaniele,

Któryś pogromił rokosz złych aniołów śmiele,

„Któż jak Bóg” hasłem swoim na nich uderzając,

O znieważony honor Boga się stawiając

Buntowników strąciłeś aż na dno piekielne,

Tym sobie zdobywając imię nieśmiertelne:

„Michael”, Wódz i Książę wojska niebieskiego

Przyjaciel i Powiernik Pana Najwyższego.

Blaskiem mądrości Bożej cudnie ozdobiony,

Rzecznikiem, opiekunem ludzi uczyniony.

O, dopomagaj swoim czcicielom na ziemi

w walce z duchami złymi, daj nam moc nad nimi.

Byśmy zawsze zwycięsko z boju wychodzili,

Miejsca stracone przez nich dla siebie zdobyli.

 

INTENCJA

Święty Michale, ufni w Twoją opiekę, stajemy przed Tobą, w dziewięciodniowym czuwaniu przed Twoim świętem, kiedy niebo otwiera się nad ziemią, a aniołowie niosą błogosławieństwo od kochającego Boga.

W drugim dniu nowenny szczególnie polecamy Ci Ojca Świętego, biskupów, kapłanów, siostry zakonne i osoby konsekrowane, aby zawsze miały siłę i odwagę radośnie głosić światu orędzie Chrystusa i prawo moralne. Prosimy o wszelkie potrzebne łaski dla nich, wytrwałość w dniach próby, a także o nowe, liczne powołania.

 

LITANIA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami!

Synu odkupicielu świata, Boże,

Duchy Święty, Boże, .

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, Królowo Aniołów – módl się za nami!

Święty Michale Archaniele,

Święty Michale Książę przesławny,

Święty Michale dzielny w walce,

Święty Michale pogromco szatana,

Święty Michale postrachu złych duchów,

Święty Michale wodzu wojska niebieskiego,

Święty Michale zwiastunie Bożej chwały,

Święty Michale radości Aniołów,

Święty Michale zaszczycie nieba,

Święty Michale przedstawiający Najwyższemu prośby nasze,

Święty Michale obrońco dusz sprawiedliwych,

Święty Michale posłanniku Boga,

Święty Michale przewodniku nasz w modlitwie,

Święty Michale nasza tarczo w pokusach,

Święty Michale warownio ludu Bożego,

Święty Michale stróżu i patronie Kościoła,

Święty Michale dobroczyńco sławiących Cię narodów,

Święty Michale chorąży zbawienia,

Święty Michale aniele pokoju,

Święty Michale prowadzący dusze do wiecznej światłości,

Święty Michale zwierzchniku w niebie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

zmiłuj się nad nami!

 

  1. Módl się za nami, święty Michale Archaniele,
  2. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, który św. Michała Archanioła ustanowiłeś obrońcą Kościoła i zwierzchnikiem raju, udziel za jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i pokoju, a nam łaski w tym życiu i chwały w wieczności. Przez Chrystusa Pana na­szego. Amen.

 

ROZWAŻANIE

 

„Naturą aniołów jest misja, stąd ich najważniejszym, a nawet jedynym zadaniem, jest być jednocześnie blisko Boga i blisko człowieka. W pierwszym rzędzie aniołowie są blisko Boga, tylko oni bowiem są w stanie znieść Jego bliskość i nie umrzeć. Dla człowieka jest to niemożliwe, gdyż wielkość, majestat, piękno Boga go uśmiercają. Mówi Bóg do Mojżesza: Nie będziesz mógł oglądać mojego oblicza, gdyż żaden człowiek nie może oglądać mojego oblicza i pozostać przy życiu. (Wj 33,20). Aniołowie natomiast widzą twarz Boga, w pewnym sensie są Jego twarzą. Zdaje się to sugerować Księga Izajasza, gdzie jest mowa o aniele przebywającym przed obliczem Pana (63,9).”

Zdzisław Józef Kijas OFMConv, Pod opieką Michała Archanioła

 

Święci Michale, Gabrielu i Rafale, którzy jesteście przy umierających… módlcie się za nami!

 

PSALM 91(90)

O Bożej opiece

Kto przebywa w pieczy Najwyższego
i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
mówi do Pana: «Ucieczko moja i Twierdzo,
mój Boże, któremu ufam».
Bo On sam cię wyzwoli
z sideł myśliwego
i od zgubnego słowa
Okryje cię swymi piórami
i schronisz się pod Jego skrzydła:
Jego wierność to puklerz i tarcza.
W nocy nie ulękniesz się strachu
ani za dnia – lecącej strzały,

ani zarazy, co idzie w mroku,
ni moru, co niszczy w południe
Choć tysiąc padnie u twego boku,
a dziesięć tysięcy po twojej prawicy:
ciebie to nie spotka.
Ty ujrzysz na własne oczy:
będziesz widział odpłatę daną grzesznikom.
Albowiem Pan jest twoją ucieczką,
jako obrońcę wziąłeś sobie Najwyższego.
Niedola nie przystąpi do ciebie,
a cios nie spotka twojego namiotu,
bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie,
aby cię strzegli na wszystkich twych drogach
Na rękach będą cię nosili,
abyś nie uraził swej stopy o kamień.
Będziesz stąpał po wężach i żmijach,
a lwa i smoka będziesz mógł podeptać

Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie;
osłonię go, bo uznał moje imię.
Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham
i będę z nim w utrapieniu,
wyzwolę go i sławą obdarzę.
Nasycę go długim życiem
i ukażę mu moje zbawienie.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu

Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków, amen.

  

EGZORCYZM PROSTY LEONA XIII

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

 

Módlmy się:

Boże Ojcze, który w niewysłowionej dobroci Swojej posyłasz świętych aniołów dla naszej obrony, daj nam, pokornie Cię prosimy, abyśmy chronieni przez świętych Michała, Gabriela i Rafała cieszyli się ich wiecznym towarzystwem w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen.

 

22 września, dzień 3.

 

HYMN
Z siedmiu Duchów Tyś pierwszy – przed Panem stojący, – któremu ważne sprawy – zleca Wszechmogący.
Osobliwszą masz władzę – na niebie i ziemi – i niezrównaną chwałę – pomiędzy Świętymi.
Tyś Górnego Syonu – blaskiem i ozdobą, – najpierwszą po Królowej – Niebieskiej osobą.
Wszystkie chóry Aniołów, – Święci Pańscy w niebie – i wierni Chrystusowi – modlą się do Ciebie.
I kochają serdecznie – za Twój bój o Boga, – za Miłość, za pokorę – i za pogrom wroga.
I my, co Ciebie z nimi – wielbimy, kochamy, – spraw niech Twe hasło w życiu – wiernie wypełniamy.
Niech nic nad Boga więcej – nie mamy droższego, – zapałem niech płoniemy – w walce o cześć Jego.

 

INTENCJA

Święty Michale, ufni w Twoją opiekę, stajemy przed Tobą, w dziewięciodniowym czuwaniu przed Twoim świętem, kiedy niebo otwiera się nad ziemią, a aniołowie niosą błogosławieństwo od kochającego Boga.

W trzecim dniu nowenny naszą modlitwą obejmujemy sprawujących władzę na całym świecie: rządzących państwami, miastami, regionami, a także wszelkimi organizacjami i zakładami pracy, aby osoby te nie nadużywały swojej pozycji i umiejętności do szkodzenia bliźnim, ale do pięknej służby im. Prosimy, aby sprawujący władzę chcieli zmieniać świat na lepsze, wprowadzać pokój, dawać przykład kultury i dążenia do zgody, prosimy także, aby mogli cieszyć się wdzięcznością swoich podwładnych.

 

LITANIA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami!

Synu odkupicielu świata, Boże,

Duchy Święty, Boże, .

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, Królowo Aniołów – módl się za nami!

Święty Michale Archaniele,

Święty Michale Książę przesławny,

Święty Michale dzielny w walce,

Święty Michale pogromco szatana,

Święty Michale postrachu złych duchów,

Święty Michale wodzu wojska niebieskiego,

Święty Michale zwiastunie Bożej chwały,

Święty Michale radości Aniołów,

Święty Michale zaszczycie nieba,

Święty Michale przedstawiający Najwyższemu prośby nasze,

Święty Michale obrońco dusz sprawiedliwych,

Święty Michale posłanniku Boga,

Święty Michale przewodniku nasz w modlitwie,

Święty Michale nasza tarczo w pokusach,

Święty Michale warownio ludu Bożego,

Święty Michale stróżu i patronie Kościoła,

Święty Michale dobroczyńco sławiących Cię narodów,

Święty Michale chorąży zbawienia,

Święty Michale aniele pokoju,

Święty Michale prowadzący dusze do wiecznej światłości,

Święty Michale zwierzchniku w niebie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

zmiłuj się nad nami!

 

Módl się za nami, święty Michale Archaniele,

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, który św. Michała Archanioła ustanowiłeś obrońcą Kościoła i zwierzchnikiem raju, udziel za jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i pokoju, a nam łaski w tym życiu i chwały w wieczności. Przez Chrystusa Pana na­szego. Amen.

 

ROZWAŻANIE

„Aniołowie, którzy znajdują się bliżej Boga otrzymują od Niego więcej światła i łask. Następnie tak jak promienie słoneczne przechodzą przez różne szyby i każda z nich przesyła je do drugiej – tak światło Boże, które otrzymuje anioł w wyższej hierarchii jest przez niego podawane drugiemu Aniołowi z niższej hierarchii” – Noc Ciemna,  św. Jan od Krzyża

Święci Archaniołowie, którzy otaczacie w niebie tron boski…módlcie się za nami!

  

PSALM 138(137)

Dziękczynienie

Będę Cię sławił, <Panie>, z całego mego serca,
<bo usłyszałeś słowa ust moich>:
będę śpiewał Ci wobec aniołów

Oddam Ci pokłon ku Twemu świętemu przybytkowi.
I będę dziękował Twemu imieniu
za łaskę Twoją i wierność,
bo wywyższyłeś  ponad wszystko
Twoje imię i obietnicę.
Kiedym Cię wzywał, wysłuchałeś mnie,
pomnożyłeś siłę mej duszy.
Wszyscy królowie ziemi będą Ci dziękować, Panie,
gdy posłyszą słowa ust Twoich;

i będą opiewać drogi Pańskie:
«Prawdziwie, chwała Pańska jest wielka».
Prawdziwie, Pan jest wzniosły i patrzy łaskawie na pokornego,
pyszałka zaś dostrzega z daleka
Gdy chodzę wśród utrapienia,
Ty zapewniasz mi życie,
wbrew gniewowi mych wrogów;
wyciągasz swą rękę,
Twoja prawica mnie wybawia.
Pan za mnie [wszystkiego] dokona.
Panie, na wieki trwa Twoja łaska,
nie porzucaj dzieła rąk Twoich!

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu

Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków, amen.

  

EGZORCYZM PROSTY LEONA XIII

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

 

Módlmy się:

Boże Ojcze, który w niewysłowionej dobroci Swojej posyłasz świętych aniołów dla naszej obrony, daj nam, pokornie Cię prosimy, abyśmy chronieni przez świętych Michała, Gabriela i Rafała cieszyli się ich wiecznym towarzystwem w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen.

 

23 września, dzień 4.

 

HYMN
O wielbicielu wielki – Słowa Wcielonego, – Czcicielu niezrównany – Panny, Matki Jego.
Po Niej w modłach my Ciebie – pierwszego wzywamy, – Tobie się. chyląc głowy, – kornie spowiadamy, Jednasz z Bogiem grzeszników, – łaskę im przywracasz, – gdy Ci się polecają, – z błędnej drogi zwracasz. Starą Tyś Synagogę – niegdyś strzegł i bronił, – aby Izrael wiary – w Boga nie uronił.
Strzeżesz teraz Kościoła – jako Patron Jego, – lud swój w obronę bierzesz, ratujesz od złego.
Kraje, narody, wojska, – zakony przez wieki – Patronem Cię swym czynią – żądni Twej opieki.
Bo w Twą wierzą potęgę, – wierzą Twej miłości, – którą otaczasz ludzi – z hojnej łaskawości.

 

INTENCJA

Święty Michale, ufni w Twoją opiekę, stajemy przed Tobą, w dziewięciodniowym czuwaniu przed Twoim świętem, kiedy niebo otwiera się nad ziemią, a aniołowie niosą błogosławieństwo od kochającego Boga.

W czwartym dniu nowenny polecamy Ci rodziny. Prosimy, aby małżonkowie tylko w Bogu szukali zaspokojenia wszystkich swoich potrzeb, a dla siebie nawzajem mieli więcej wyrozumiałości, wybaczenia, a mniej pretensji i oczekiwań. Prosimy, aby nauczyli się słuchać i dzielić się uczuciami, zamiast dyskutować, aby chcieli pogodzić się po każdym nieporozumieniu i błędzie, aby okazywali sobie wdzięczność i z miłością oczekiwali na każde nowe życie, a później otaczali je mądrą opieką.

 

LITANIA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami!

Synu odkupicielu świata, Boże,

Duchy Święty, Boże, .

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, Królowo Aniołów – módl się za nami!

Święty Michale Archaniele,

Święty Michale Książę przesławny,

Święty Michale dzielny w walce,

Święty Michale pogromco szatana,

Święty Michale postrachu złych duchów,

Święty Michale wodzu wojska niebieskiego,

Święty Michale zwiastunie Bożej chwały,

Święty Michale radości Aniołów,

Święty Michale zaszczycie nieba,

Święty Michale przedstawiający Najwyższemu prośby nasze,

Święty Michale obrońco dusz sprawiedliwych,

Święty Michale posłanniku Boga,

Święty Michale przewodniku nasz w modlitwie,

Święty Michale nasza tarczo w pokusach,

Święty Michale warownio ludu Bożego,

Święty Michale stróżu i patronie Kościoła,

Święty Michale dobroczyńco sławiących Cię narodów,

Święty Michale chorąży zbawienia,

Święty Michale aniele pokoju,

Święty Michale prowadzący dusze do wiecznej światłości,

Święty Michale zwierzchniku w niebie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

zmiłuj się nad nami!

 

Módl się za nami, święty Michale Archaniele,

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, który św. Michała Archanioła ustanowiłeś obrońcą Kościoła i zwierzchnikiem raju, udziel za jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i pokoju, a nam łaski w tym życiu i chwały w wieczności. Przez Chrystusa Pana na­szego. Amen.

 

ROZWAŻANIE

„Anioł, a tym bardziej Michał Archanioł, posiada rozliczne zadania i funkcje. Jedną z nich jest relatywizowanie samotności człowieka. Dlaczego? Bo anioł jest tym, który towarzyszy człowiekowi zawsze i wszędzie, jest mu bardzo bliski i przyjaźnie do niego nastawiony, gotów udzielać mądrych rad i ostrzegać przed niebezpieczeństwami. Św. Michał, jaki i pozostali aniołowie, kocha człowieka, lecz także on chce być kochany. Anioł wpisuje się więc w kategorię naszego bliźniego. Jest rzeczywiście naszym bliźnim, lecz nie bliźnim, który żyje obok nas, lecz bliźnim z góry.  Tylko kochając go, człowiek jest zdolny pogłębiać tajemnicę jego bliskości, oddając mu się w opiekę, otrzymuje bliskość Boga.”

Zdzisław Józef Kijas OFMConv, Pod opieką Michała Archanioła

 

MODLITWA Z ANIOŁAMI


Dn 3, 52-56

Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże.

Błogosławiony jesteś, Panie, Boże naszych ojców, *
pełen chwały i wywyższony na wieki.
Błogosławione niech będzie Twoje imię,
pełne chwały i świętości.

Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże.

Błogosławiony jesteś w przybytku świętej chwały Twojej, *
Błogosławiony jesteś na tronie Twojego królestwa.
Błogosławiony jesteś Ty, który spoglądasz w otchłanie, †
i na Cherubach zasiadasz, *
Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba.

Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu

Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków, amen.

 

EGZORCYZM PROSTY LEONA XIII

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

 

Módlmy się:

Boże Ojcze, który w niewysłowionej dobroci Swojej posyłasz świętych aniołów dla naszej obrony, daj nam, pokornie Cię prosimy, abyśmy chronieni przez świętych Michała, Gabriela i Rafała cieszyli się ich wiecznym towarzystwem w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen.

 

24 września,  dzień 5.

 

HYMN
Święty Michał Archanioł – tak ludzi miłuje, – że im się i widzialnie – nieraz ukazuje.
Wśród sławnych jego zjawień – jest góra Gargani, – o której w brewiarzu – czytają kapłani.
Zabłąkanemu chłopcu – w lesie się pokazał – i kościół na tym miejscu – wystawić nakazał.
Ażeby z Aniołami – mógł tam cześć odbierać – i wpływ dobroci boskiej – i swojej wywierać
Zjawił się z wojskiem Niebian, – jak podanie głosi, – zwycięstwo ponad wrogiem – dla Polski wyprosił. Zjawia się niewidzialnie, – kiedy jest wzywany, – odpiera wrogów duszy – Patron nasz kochany.
A za tę wielką miłość – wzajem Go miłujmy:- cześć, ufność w jego dobroć – szerzyć usiłujmy.

 

INTENCJA

Święty Michale, ufni w Twoją opiekę, stajemy przed Tobą, w dziewięciodniowym czuwaniu przed Twoim świętem, kiedy niebo otwiera się nad ziemią, a aniołowie niosą błogosławieństwo od kochającego Boga.

W piątym dniu nowenny prosimy szczególnie za dzieci i młodzież, aby wszystkim im dane było wychowywać się w pełnych rodzinach, aby zawsze słuchali głosu sumienia i z tęsknotą szukali Boga. Prosimy, aby odnaleźli swoje życiowe pasje, które w ich dorosłym życiu przyniosą światu wiele dobra. Prosimy, aby umieli się między sobą z miłością komunikować, odważnie bronić swojej godności i odwracać się od zła. Prosimy także, aby wśród dorosłych krewnych, nauczycieli, kapłanów i osób kształtujących opinię publiczną znalazły się dla dzieci autorytety godne naśladowania.

 

LITANIA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami!

Synu odkupicielu świata, Boże,

Duchy Święty, Boże, .

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, Królowo Aniołów – módl się za nami!

Święty Michale Archaniele,

Święty Michale Książę przesławny,

Święty Michale dzielny w walce,

Święty Michale pogromco szatana,

Święty Michale postrachu złych duchów,

Święty Michale wodzu wojska niebieskiego,

Święty Michale zwiastunie Bożej chwały,

Święty Michale radości Aniołów,

Święty Michale zaszczycie nieba,

Święty Michale przedstawiający Najwyższemu prośby nasze,

Święty Michale obrońco dusz sprawiedliwych,

Święty Michale posłanniku Boga,

Święty Michale przewodniku nasz w modlitwie,

Święty Michale nasza tarczo w pokusach,

Święty Michale warownio ludu Bożego,

Święty Michale stróżu i patronie Kościoła,

Święty Michale dobroczyńco sławiących Cię narodów,

Święty Michale chorąży zbawienia,

Święty Michale aniele pokoju,

Święty Michale prowadzący dusze do wiecznej światłości,

Święty Michale zwierzchniku w niebie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

zmiłuj się nad nami!

 

Módl się za nami, święty Michale Archaniele,

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, który św. Michała Archanioła ustanowiłeś obrońcą Kościoła i zwierzchnikiem raju, udziel za jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i pokoju, a nam łaski w tym życiu i chwały w wieczności. Przez Chrystusa Pana na­szego. Amen.

 

ROZWAŻANIE

 „(…) dzięki Aniołom spłynęłoby na śmiertelnych światło łaski, gdyby pogarda, z jaką ludzie za dobrodziejstwa  te odpłacają, nie tamowałaby źródeł łaski.  Ludzie sami zagradzają sobie drogę, którą Bóg w swej Opatrzności postanowił doprowadzić ich do wiecznego zbawienia.”- Mistyczne Miasto Boże, objawienia św. Marii z Agredy

Święci Michale, Gabrielu i Rafale, którzy boskie rzeczy ludziom oznajmiacie…módlcie się za nami!

 

PSALM 89(88)

Na wieki będę opiewał łaski Pana,
moimi ustami będę głosił Twą wierność przez wszystkie pokolenia, 

albowiem powiedziałeś: «Na wieki ugruntowana jest łaska»,
utrwaliłeś swoją wierność w niebiosach

«Zawarłem przymierze z moim wybrańcem;
przysiągłem słudze memu, Dawidowi:
Utrwalę na wieki twoje potomstwo
i tron twój utrwalę z pokolenia na pokolenie»

Niebiosa wysławiają cuda Twoje, Panie,
i wierność Twoją w radzie świętych.
Bo któż na obłokach będzie równy Panu,
któż wśród synów Bożych będzie do Pana podobny?

Bóg w radzie świętych przejmuje bojaźnią,
wielki jest i straszny – ponad wszystkich wokół Niego.
Panie, Boże Zastępów, któż równy jest Tobie?
Potężny jesteś, Panie, a wierność Twoja w krąg Ciebie otacza.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu

Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków, amen.

 

EGZORCYZM PROSTY LEONA XIII

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

 

Módlmy się:

Boże Ojcze, który w niewysłowionej dobroci Swojej posyłasz świętych aniołów dla naszej obrony, daj nam, pokornie Cię prosimy, abyśmy chronieni przez świętych Michała, Gabriela i Rafała cieszyli się ich wiecznym towarzystwem w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen.

 

25 września, dzień 6.

 

HYMN
Walka, która na niebie – kiedyś się odbyła. – dotąd się jeszcze w świecie – Bożym nie skończyła.
Ciemność walczy z światłością, – zło się ciągle sroży – i chce świat opanować, – znieść porządek Boży
Bo tu chodzi o dusze, – by się nie dostały – na trony, które w niebie – duchy postradały.
Książę niebios Michale, – Tobie jest moc dana – przeciw zasadzkom wszelkim – i złości szatana.
Tyś odwiecznym zwycięzcą – i pogromcą złego. – skróć władzę, zetrzyj pychę – smoka przeklętego.
„Niechaj mu Bóg rozkaże” – pokornie prosimy, – strąć mocą Bożą czarta – w piekielne głębiny.
O zwyciężaj tak dalej, – jak zacząłeś w niebie, – walczącym dopomagaj, – gdy wzywają Ciebie.

Święty Michale, ufni w Twoją opiekę, stajemy przed Tobą, w dziewięciodniowym czuwaniu przed Twoim świętem, kiedy niebo otwiera się nad ziemią, a aniołowie niosą błogosławieństwo od kochającego Boga.

W szóstym dniu nowenny błagamy za chorych i cierpiących o rychłe uzdrowienie z ich dolegliwości, ale także o męstwo i wielką ufność w Boże Miłosierdzie. Błagamy za ofiary przemocy domowej i szkolnej, aby odnalazły w sobie siłę do przeciwstawienia się złu, a za ofiary prześladowań i wojen, aby mogły cieszyć się pokojem. Prosimy za przebywających w więzieniach, aby zrozumieli swoje błędy i odpokutowali za nie, a także za osoby pozostające w trudnych relacjach, aby Pan Bóg pozwolił im je odmienić.  Niech cierpienia znoszone w życiu doczesnym  przybliżą cierpiącym niebo, a zrekompensują męki czyśćcowe.

 

INTENCJA

W szóstym dniu nowenny błagamy za chorych i cierpiących o rychłe uzdrowienie z ich dolegliwości, ale także o męstwo i wielką ufność w Boże Miłosierdzie. Błagamy za ofiary przemocy domowej i szkolnej, aby odnalazły w sobie siłę do przeciwstawienia się złu, a za ofiary prześladowań i wojen, aby mogły cieszyć się pokojem. Prosimy za przebywających w więzieniach, aby zrozumieli swoje błędy i odpokutowali za nie, a także za osoby pozostające w trudnych relacjach, aby Pan Bóg pozwolił im je odmienić.  Niech cierpienia znoszone w życiu doczesnym  przybliżą cierpiącym niebo, a zrekompensują męki czyśćcowe.

 


LITANIA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami!

Synu odkupicielu świata, Boże,

Duchy Święty, Boże, .

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, Królowo Aniołów – módl się za nami!

Święty Michale Archaniele,

Święty Michale Książę przesławny,

Święty Michale dzielny w walce,

Święty Michale pogromco szatana,

Święty Michale postrachu złych duchów,

Święty Michale wodzu wojska niebieskiego,

Święty Michale zwiastunie Bożej chwały,

Święty Michale radości Aniołów,

Święty Michale zaszczycie nieba,

Święty Michale przedstawiający Najwyższemu prośby nasze,

Święty Michale obrońco dusz sprawiedliwych,

Święty Michale posłanniku Boga,

Święty Michale przewodniku nasz w modlitwie,

Święty Michale nasza tarczo w pokusach,

Święty Michale warownio ludu Bożego,

Święty Michale stróżu i patronie Kościoła,

Święty Michale dobroczyńco sławiących Cię narodów,

Święty Michale chorąży zbawienia,

Święty Michale aniele pokoju,

Święty Michale prowadzący dusze do wiecznej światłości,

Święty Michale zwierzchniku w niebie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

zmiłuj się nad nami!

 

Módl się za nami, święty Michale Archaniele,

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, który św. Michała Archanioła ustanowiłeś obrońcą Kościoła i zwierzchnikiem raju, udziel za jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i pokoju, a nam łaski w tym życiu i chwały w wieczności. Przez Chrystusa Pana na­szego. Amen.

 

ROZWAŻANIE

 „Zastępy dobrych aniołów wpatrują się w Boga i poznają Go w całej symfonii chwał. (…) Opowiadają także o bóstwie żyjącymi brzmieniami wspaniałych głosów, niezliczonych jak piasek morski (…) I we wszystkich tych pieśniach błogosławione duchy nie mogą w żaden sposób objąć bóstwa. Dlatego w śpiewach tych wprowadzają wciąż nowości”. – Zastęp Cnót, św. Hildegarda z Bingen

Święci Michale, Gabrielu i Rafale, którzy nieustannie śpiewacie Bogu: Święty, Święty, Święty… módlcie się za nami!

 

PSALM 138(137)

Dziękczynienie

Będę Cię sławił, <Panie>, z całego mego serca,
<bo usłyszałeś słowa ust moich>:
będę śpiewał Ci wobec aniołów

Oddam Ci pokłon ku Twemu świętemu przybytkowi.
I będę dziękował Twemu imieniu
za łaskę Twoją i wierność,
bo wywyższyłeś  ponad wszystko
Twoje imię i obietnicę.
Kiedym Cię wzywał, wysłuchałeś mnie,
pomnożyłeś siłę mej duszy.
Wszyscy królowie ziemi będą Ci dziękować, Panie,
gdy posłyszą słowa ust Twoich;

i będą opiewać drogi Pańskie:
«Prawdziwie, chwała Pańska jest wielka».
Prawdziwie, Pan jest wzniosły i patrzy łaskawie na pokornego,
pyszałka zaś dostrzega z daleka
Gdy chodzę wśród utrapienia,
Ty zapewniasz mi życie,
wbrew gniewowi mych wrogów;
wyciągasz swą rękę,
Twoja prawica mnie wybawia.
Pan za mnie [wszystkiego] dokona.
Panie, na wieki trwa Twoja łaska,
nie porzucaj dzieła rąk Twoich!

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu

Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków, amen.

 

EGZORCYZM PROSTY LEONA XIII

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

 

Módlmy się:

Boże Ojcze, który w niewysłowionej dobroci Swojej posyłasz świętych aniołów dla naszej obrony, daj nam, pokornie Cię prosimy, abyśmy chronieni przez świętych Michała, Gabriela i Rafała cieszyli się ich wiecznym towarzystwem w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen.

 

26 września, dzień 7.

 

HYMN
Święty Michał wyznacza – z Aniołów jednego – na stróża dla człowieka – na świat zrodzonego.
I sam z wielkiej dobroci – strzeże go i wspiera – za życia, lecz szczególniej, – gdy człowiek umiera.
Nie opuści go wtenczas, – lecz na pomoc spieszy, – ze swymi Aniołami – obecnością cieszy.
I odpędzą szatanów, – wzbudzą ufność w Boga, – jakżesz obecność jego – jest dla duszy błoga.
Potem w czyśćcu pociesza, – cierpienia osładza, – do nieba po pokucie – odbytej wprowadza.
O jak szczęśliwy człowiek, co za życia swego – czci i pomocy wzywa – Michała świętego.
Zapewnioną ma pomoc – we wszelkiej potrzebie, – po śmierci zapewniony tron u Boga w niebie.

 

INTENCJA

Święty Michale, ufni w Twoją opiekę, stajemy przed Tobą, w dziewięciodniowym czuwaniu przed Twoim świętem, kiedy niebo otwiera się nad ziemią, a aniołowie niosą błogosławieństwo od kochającego Boga.

W siódmym dniu modlitwą obejmujemy ludzi, którzy stracili wiarę i żyją daleko od Boga, aby tęsknota za miłością, życie w zgodzie z moralnością i świadectwo radosnych chrześcijan przyprowadziły ich znów do kochającego Stwórcy. W tym dniu prosimy także o nowe, liczne powołania misyjne, aby dzięki nim Jezusa poznali ludzie z najdalszych zakątków świata. Prosimy, aby ludzie wierzący dążyli do doskonałości i swoim postępowaniem przyprowadzali innych do Boga.

 

LITANIA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami!

Synu odkupicielu świata, Boże,

Duchy Święty, Boże, .

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, Królowo Aniołów – módl się za nami!

Święty Michale Archaniele,

Święty Michale Książę przesławny,

Święty Michale dzielny w walce,

Święty Michale pogromco szatana,

Święty Michale postrachu złych duchów,

Święty Michale wodzu wojska niebieskiego,

Święty Michale zwiastunie Bożej chwały,

Święty Michale radości Aniołów,

Święty Michale zaszczycie nieba,

Święty Michale przedstawiający Najwyższemu prośby nasze,

Święty Michale obrońco dusz sprawiedliwych,

Święty Michale posłanniku Boga,

Święty Michale przewodniku nasz w modlitwie,

Święty Michale nasza tarczo w pokusach,

Święty Michale warownio ludu Bożego,

Święty Michale stróżu i patronie Kościoła,

Święty Michale dobroczyńco sławiących Cię narodów,

Święty Michale chorąży zbawienia,

Święty Michale aniele pokoju,

Święty Michale prowadzący dusze do wiecznej światłości,

Święty Michale zwierzchniku w niebie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

zmiłuj się nad nami!

 

Módl się za nami, święty Michale Archaniele,

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, który św. Michała Archanioła ustanowiłeś obrońcą Kościoła i zwierzchnikiem raju, udziel za jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i pokoju, a nam łaski w tym życiu i chwały w wieczności. Przez Chrystusa Pana na­szego. Amen.

 

ROZWAŻANIE

 „(…) Wszechmogący Bóg podzielił wojsko niebieskie na rozmaite zastępy, jak Mu się spodobało, aby każdy z nich sprawował swą funkcję i aby jeden dla drugiego był zwierciadłem W każdym zwierciadle kryją się Boskie tajemnice, których owe zastępy nie mogą w pełni dostrzec, poznać, zrozumieć ani zgłębić”. Zastęp Cnót,  św. Hildegarda z Bingen

Święci Michale, Gabrielu i Rafale, którzy czynicie cuda i dziwy mocą Bożą… módlcie się za nami!

 

PSALM 91(90)

O Bożej opiece

Kto przebywa w pieczy Najwyższego
i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
mówi do Pana: «Ucieczko moja i Twierdzo,
mój Boże, któremu ufam».
Bo On sam cię wyzwoli
z sideł myśliwego
i od zgubnego słowa
Okryje cię swymi piórami
i schronisz się pod Jego skrzydła:
Jego wierność to puklerz i tarcza.
W nocy nie ulękniesz się strachu
ani za dnia – lecącej strzały,
ani zarazy, co idzie w mroku,
ni moru, co niszczy w południe
Choć tysiąc padnie u twego boku,
a dziesięć tysięcy po twojej prawicy:
ciebie to nie spotka.
Ty ujrzysz na własne oczy:
będziesz widział odpłatę daną grzesznikom.
Albowiem Pan jest twoją ucieczką,
jako obrońcę wziąłeś sobie Najwyższego.
Niedola nie przystąpi do ciebie,
a cios nie spotka twojego namiotu,
bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie,
aby cię strzegli na wszystkich twych drogach
Na rękach będą cię nosili,
abyś nie uraził swej stopy o kamień.

Będziesz stąpał po wężach i żmijach,
a lwa i smoka będziesz mógł podeptać

Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie;
osłonię go, bo uznał moje imię.
Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham
i będę z nim w utrapieniu,
wyzwolę go i sławą obdarzę.
Nasycę go długim życiem
i ukażę mu moje zbawienie.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu

Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków, amen.

 

EGZORCYZM PROSTY LEONA XIII

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

 

Módlmy się:

Boże Ojcze, który w niewysłowionej dobroci Swojej posyłasz świętych aniołów dla naszej obrony, daj nam, pokornie Cię prosimy, abyśmy chronieni przez świętych Michała, Gabriela i Rafała cieszyli się ich wiecznym towarzystwem w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen.

 

27 września, dzień 8.

 

HYMN

O Wodzu potężny, – Patronie święty nasz, – miecz w górę dzierżąc mężny, – przed Panem trzymasz straż.
Błogosław nam dziś z nieba, błagalną wznosim dłoń, – Pomocy Twej nam trzeba, – i Michale święty broń.
Czart czyha na nas z sidłem – i bój nam wydał świat, – Rozkoszą, złud mamidłem – zatruwa życia kwiat.
W tej walce z piekła mocą, – co rani naszą skroń, – Przybywaj nam z pomocą, – od śmierci wiecznej broń.
Nie straszny wróg i burze, – zwycięstwo przyjdzie k’nam, – Gdy staniesz nam w lazurze – od niebios jasnych bram.
Pomocą Twoją wsparci – ze zgubnych ujdziem dróg, – Ze strachem pierzchną czarci, bo z nami będzie Bóg.
A gdy ten bój ukończym – ku chwale Bożej już, – O prowadź nas, Michale, – hen w błyski jasnych zórz.
W świat prowadź nas różany, – gdzie marzeń naszych kres, – Gdzie mieszka Pan nad Pany – i nie ma gorzkich łez.

 

INTENCJA

Święty Michale, ufni w Twoją opiekę, stajemy przed Tobą, w dziewięciodniowym czuwaniu przed Twoim świętem, kiedy niebo otwiera się nad ziemią, a aniołowie niosą błogosławieństwo od kochającego Boga.

W ósmym dniu prosimy o wzrost w wierze, wytrwałość w modlitwie, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla Rycerzy św. Michała Archanioła, Czcicieli św. Michała Archanioła, członków Bractwa Szkaplerznego św. Michała Archanioła,  członków Stowarzyszenia Opus Angelorum, czytelników czasopism „Któż jak Bóg” i „The Angels”.  Prosimy także, aby wciąż przybywało czcicieli świętych Archaniołów i ludzi pogłębiających swoje życie religijne.

 

LITANIA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami!

Synu odkupicielu świata, Boże,

Duchy Święty, Boże, .

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, Królowo Aniołów – módl się za nami!

Święty Michale Archaniele,

Święty Michale Książę przesławny,

Święty Michale dzielny w walce,

Święty Michale pogromco szatana,

Święty Michale postrachu złych duchów,

Święty Michale wodzu wojska niebieskiego,

Święty Michale zwiastunie Bożej chwały,

Święty Michale radości Aniołów,

Święty Michale zaszczycie nieba,

Święty Michale przedstawiający Najwyższemu prośby nasze,

Święty Michale obrońco dusz sprawiedliwych,

Święty Michale posłanniku Boga,

Święty Michale przewodniku nasz w modlitwie,

Święty Michale nasza tarczo w pokusach,

Święty Michale warownio ludu Bożego,

Święty Michale stróżu i patronie Kościoła,

Święty Michale dobroczyńco sławiących Cię narodów,

Święty Michale chorąży zbawienia,

Święty Michale aniele pokoju,

Święty Michale prowadzący dusze do wiecznej światłości,

Święty Michale zwierzchniku w niebie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

zmiłuj się nad nami!

 

Módl się za nami, święty Michale Archaniele,

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, który św. Michała Archanioła ustanowiłeś obrońcą Kościoła i zwierzchnikiem raju, udziel za jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i pokoju, a nam łaski w tym życiu i chwały w wieczności. Przez Chrystusa Pana na­szego. Amen.

 

ROZWAŻANIE

 „Tak jak blask wskazuje na słońce, podobnie chwała aniołów wskazuje Boga. I tak jak nie może się stać, żeby słońce było pozbawione swojego światła, tak też Bóstwo nie jest bez chwały aniołów”. – Liber divinorum operum,  św. Hildegarda z Bingen

Święci Archaniołowie, którzy zawsze patrzycie na twarz Boga Ojca… módlcie się za nami!

 

PSALM 34

Chcę błogosławić Pana w każdym czasie,
na ustach moich zawsze Jego chwała.
Dusza moja będzie się chlubiła w Panu,
niech słyszą pokorni i niech się weselą!
Uwielbiajcie ze mną Pana,
imię Jego wspólnie wywyższajmy!
Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał
i uwolnił od wszelkiej trwogi.
Spójrzcie na Niego, promieniejcie radością,
a oblicza wasze nie zaznają wstydu.
Oto biedak zawołał, a Pan go usłyszał,
i wybawił ze wszystkich ucisków.
Anioł Pana zakłada obóz warowny
wokół bojących się Jego i niesie im ocalenie.
Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan,
szczęśliwy człowiek, który się do Niego ucieka.
Bójcie się Pana, święci Jego,
gdyż bogobojni nie doświadczają biedy.
Możni zubożeli i zaznali głodu;
a szukającym Pana żadnego dobra nie zabraknie.
Pójdźcie, synowie, słuchajcie mnie;
nauczę was bojaźni Pańskiej.
Jakim ma być człowiek, co miłuje życie
i pragnie dni, by zażywać szczęścia?
Powściągnij swój język od złego,
a twoje wargi od słów podstępnych!
Odstąp od złego, czyń dobro;
szukaj pokoju, idź za nim!
Oczy Pana [zwrócone są] ku sprawiedliwym,
a Jego uszy na ich wołanie.
Wołali, a Pan ich wysłuchał
i uwolnił od wszystkich przeciwności.
Oblicze Pana [zwraca się] przeciw źle czyniącym,
by pamięć o nich wygładzić z ziemi.
Pan jest blisko skruszonych w sercu
i wybawia złamanych na duchu.
Wiele nieszczęść [spada na] sprawiedliwego;
lecz ze wszystkich Pan go wybawia.
Strzeże On wszystkich jego kości:
ani jedna z nich nie ulegnie złamaniu.
Zło sprowadza śmierć na przewrotnego,
wrogów sprawiedliwego spotka kara.
Pan uwalnia dusze sług swoich,
nie dozna kary, kto się doń ucieka.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu

Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków, amen.

 

EGZORCYZM PROSTY LEONA XIII

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

 

Módlmy się:

Boże Ojcze, który w niewysłowionej dobroci Swojej posyłasz świętych aniołów dla naszej obrony, daj nam, pokornie Cię prosimy, abyśmy chronieni przez świętych Michała, Gabriela i Rafała cieszyli się ich wiecznym towarzystwem w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen.

 

28 września, dzień 9.

 

HYMN
W dniu ostatnim głos trąby – tego Archanioła – wszystkich umarłych wskrzesi – i na sąd powoła.
Stanie przy trybunale – ważyć ludzkie sprawy – i wstawiać się dla wiernych – o wyrok łaskawy.
On Zwiastunem wyroków – Pana Najwyższego, – Obrońcą dusz, Zwierzchnikiem – raju niebieskiego.
Krzyż Chrystusa podejmie – i pod nim zgromadzi – na sądzie sprawiedliwych i w niebo wprowadzi.
Kto czci tego obrońcę – i grzechów się strzeże, – tego Archanioł święty – pod swój sztandar bierze.
A pisarze Kościoła – są takiego zdania, – że mieć doń nabożeństwo – znakiem jest wybrania.
Kogo Bogu poleca – i za kim się wstawia – taki unika piekła – i swą duszę zbawia.

 

INTENCJA

Święty Michale, ufni w Twoją opiekę, stajemy przed Tobą, w dziewięciodniowym czuwaniu przed Twoim świętem, kiedy niebo otwiera się nad ziemią, a aniołowie niosą błogosławieństwo od kochającego Boga.

W przededniu Twojego święta, a ostatnim dniu naszej nowenny ogarniamy tych, którzy prosili nas o modlitwę i którym obiecaliśmy pamięć, a także zmarłych z naszych rodzin i wszystkich bliskich zmarłych. Niech Pan Bóg błogosławi i obdarza obfitymi łaskami żyjących, a zmarłych – szczęściem wiecznym. Polecamy także nasze osobiste intencje.

 

LITANIA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami!

Synu odkupicielu świata, Boże,

Duchy Święty, Boże, .

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, Królowo Aniołów – módl się za nami!

Święty Michale Archaniele,

Święty Michale Książę przesławny,

Święty Michale dzielny w walce,

Święty Michale pogromco szatana,

Święty Michale postrachu złych duchów,

Święty Michale wodzu wojska niebieskiego,

Święty Michale zwiastunie Bożej chwały,

Święty Michale radości Aniołów,

Święty Michale zaszczycie nieba,

Święty Michale przedstawiający Najwyższemu prośby nasze,

Święty Michale obrońco dusz sprawiedliwych,

Święty Michale posłanniku Boga,

Święty Michale przewodniku nasz w modlitwie,

Święty Michale nasza tarczo w pokusach,

Święty Michale warownio ludu Bożego,

Święty Michale stróżu i patronie Kościoła,

Święty Michale dobroczyńco sławiących Cię narodów,

Święty Michale chorąży zbawienia,

Święty Michale aniele pokoju,

Święty Michale prowadzący dusze do wiecznej światłości,

Święty Michale zwierzchniku w niebie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,

zmiłuj się nad nami!

 

Módl się za nami, święty Michale Archaniele,

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, który św. Michała Archanioła ustanowiłeś obrońcą Kościoła i zwierzchnikiem raju, udziel za jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i pokoju, a nam łaski w tym życiu i chwały w wieczności. Przez Chrystusa Pana na­szego. Amen.

 

ROZWAŻANIE

  „W dzień św. Michała Archanioła, widziałam tego Wodza przy sobie, który mi powiedział te słowa: – zlecił mi Pan, abym miał o tobie szczególne staranie. Wiedz, że jesteś nienawidzona przez zło, ale nie lękaj się. – Któż jako Bóg! – I znikł. Jednak czuję Jego obecność i pomoc.” – Dzienniczek,  św. Faustyny Kowalskiej

Święty Michale, obrońco ludu Bożego… módl się za nami!

 

PSALM 89(88)2-9

Wyniesienie i upadek domu Dawida

Na wieki będę opiewał łaski Pana,
moimi ustami będę głosił Twą wierność przez wszystkie pokolenia,
albowiem powiedziałeś: «Na wieki ugruntowana jest łaska»,
utrwaliłeś swoją wierność w niebiosach
«Zawarłem przymierze z moim wybrańcem;
przysiągłem słudze memu, Dawidowi:
Utrwalę na wieki twoje potomstwo
i tron twój utrwalę z pokolenia na pokolenie»

Niebiosa wysławiają cuda Twoje, Panie,
i wierność Twoją w radzie świętych.

Bo któż na obłokach będzie równy Panu,
któż wśród synów Bożych będzie do Pana podobny?
Bóg w radzie świętych przejmuje bojaźnią,
wielki jest i straszny – ponad wszystkich wokół Niego.
Panie, Boże Zastępów, któż równy jest Tobie?
Potężny jesteś, Panie, a wierność Twoja w krąg Ciebie otacza.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu

Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków, amen.

  

EGZORCYZM PROSTY LEONA XIII

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

 

Módlmy się:

Boże Ojcze, który w niewysłowionej dobroci Swojej posyłasz świętych aniołów dla naszej obrony, daj nam, pokornie Cię prosimy, abyśmy chronieni przez świętych Michała, Gabriela i Rafała cieszyli się ich wiecznym towarzystwem w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen.

 

 

Opracowanie: Ks. Piotr Prusakiewicz, Barbara Wiśniowska, Karolina Kędzia.

Rozważania na podstawie pism : O. Zdzisława Kijasa OFMConv, bł. ks. Michała Sopoćki, św. Jana od Krzyża, św. Marii z Agredy, św. Hildegardy z Bingen, św. Faustyny Kowalskiej.